Historie

Bisnode se může ohlédnout za svou více než 170 let dlouhou historií. V České republice pak působí firmy ze skupiny Bisnode již více než 20 let:

2013 – Vzniká Bisnode Česká republika jako nástupce jednotlivých společností skupiny.

2012 – ČEKIA se stala přidruženým členem Asociace inkasních agentur.

2011 – Společnost Creditinfo Czech Republic mění název na Soliditet a stává se tak členem prestižní skandinávské sítě, jejíž úspěšná historie sahá do roku 1908.

2011 – Vlastníkem Creditinfo Czech Republic s.r.o. se stala společnost Bisnode. Bisnode je vedoucím poskytovatelem digitálních obchodních informací v Evropě představujícím kompletní nabídku řešení v oblasti řízení kreditních rizik, marketingu a podnikových informací. Služby společnosti Bisnode pomáhají firmám zvyšovat tržby, minimalizovat obchodní rizika a učinit lepší obchodní rozhodnutí.

2011 – Creditinfo Czech Republic odprodal 100% podíl společnosti Anopress IT a.s., která se na českém trhu specializuje na monitoring médií. Tento odprodej je v souladu se strategií skupiny Bisnode, která je zaměřena na primární nabídku služeb podpořenou maximalizací synergií prostřednictvím znovu využívání vlastněných dat a jejich poskytování formou různorodých řešení.

2010 – ČEKIA představuje vlastní ratingový model ČEKIA Stability Rating, který na základě mikro i makroekonomických dat hodnotí stabilitu firmy a predikuje její riziko úpadku v období následujících dvanácti měsíců.

2009 – WLW se stává členem mezinárodní skupiny Bisnode.

2009 – ČEKIA výrazně rozšiřuje projekt The EVA Ranking Czech Republic a představuje nové kategorie. Ukazatel EVA vypovídá o tom, zda společnosti vytvářejí přidanou hodnotu pro akcionáře nebo zda hodnotu vloženou investorem naopak snižují.

2008 – Společnosti SCHUFA Holding AG, přední dodavatel kreditních informací v Německu, a Creditinfo Group, hf, vedoucí poskytovatel řešení pro rizikový management v jedenácti zemích, se dohodly na vytvoření společného podniku pro znásobení svých schopností. V tomto novém podniku firmy poskytují služby kreditních informací a data o úvěrové bonitě spolu se službami přidané hodnoty v podobě softwarových řešení v rámci celé Evropy. Společnost vystupuje pod jménem Creditinfo SCHUFA GmbH se sídlem ve Wiesbadenu.

2008 – V srpnu byla spuštěna nová verze vyhledávače WLW. Kromě nového designu přináší i další drobná vylepšení funkčnosti.

2008 – ČEKIA uvádí na trh novou aplikaci MagnusWeb, která nabízí přístup k denně aktualizovaným datům prostřednictvím webového prohlížeče. Vedle českých zpřístupňuje také slovenská data.

2007 – V červnu uvádí WLW na trh revoluční vyhledávač Hotel Selector. Ten v prosinci získává ocenění IEA2007 v kategorii Malé invenční projekty.

2007 – ČEKIA se stává členem švédské skupiny Bisnode. Pro podporu komunikace se zákazníky vydává první číslo informačního bulletinu.

2006 – Creditinfo Czech Republic, s.r.o. kupuje 100 % akcií společnosti Anopress IT, a.s. Cílem akvizice je rozšířit portfolio produktů a služeb v oblasti monitoringu médií a posílit tak postavení společnosti na českém trhu.

2006 – Od ledna se vyhledávač WLW převlékl do nového kabátu. Díky technickým vylepšením a optimalizaci vyhledávacích funkcí je nyní WLW pro uživatele ještě užitečnějším nástrojem pro hledání nových kontaktů.

2006 – ČNB schválila server iPOINT pro účely uveřejňování vnitřních informací emitentů.

2005 – Společnost Creditinfo Czech Republic, s.r.o. kupuje 100 % akcií společnosti Aspekt Central Europe Group, a.s. Cílem akvizice je rozšířit portfolio produktů a služeb v oblasti poskytování finančních a kreditních informací a posílit společnou datovou základnu společností ve skupině.

2005 – ČEKIA vyvinula a uvádí na trh nový produkt BIZguard na vizualizaci a grafickou analýzu vztahů mezi ekonomickými subjekty v České republice.

2004 – Společnost Albertina Data s.r.o. navazuje spolupráci s mezinárodní skupinou Creditinfo Group se sídlem v Reykjavíku na Islandu. Společnost Creditinfo Group odkupuje 51% podíl v dceřiné firmě Platin, s.r.o., která je následně přejmenována na Creditinfo Czech Republic, s.r.o.

2004 – Dceřiná společnost Creditinfo Czech Republic, s.r.o., součást skupiny Creditinfo Group, kupuje 100 % obchodního podílu ve společnosti NEFI Bohemia, s.r.o. Cílem akvizice je posílení datové základny o velkou ověřenou databázi dlužníků na českém trhu a rozšíření nabídky služeb o efektivní a korektní způsob řešení pohledávek.

2004 – Databáze pokrývá všechny ekonomické subjekty v ČR a jejich majetkové a personální vztahy. Zdokonalují se funkce pro hromadné vyhledávání a sledování změn v podnikové sféře i na kapitálovém trhu. Vzniká internetové Centrum analýz s nabídkou analytických publikací vlastní produkce i dalších autorů.

2003 – Díky bohatému informačního obsahu a modulárnímu software je MAGNUS vyhledávaným nástrojem, který je schopen uspokojit velkou část informačních potřeb uživatelů z finančního světa i z podnikové sféry a státních institucí. iPOINT se stává součástí Finančních novin. Agentura zahajuje tvorbu a publikaci sektorových analýz.

2002 – V rámci stále se rozšiřující palety služeb v oblasti informací o firmách se Albertina data zapojila do projektu platebních informací. Tyto snahy byly završeny nejen unikátními  produkty  platebních  informací  na  CD–ROM  a   internetu, ale v roce  2002 i kapitálovým vstupem do společnosti Platin, s.r.o., která se na tento typ informací specializovala.

2002 – ČEKIA upevňuje své postavení na trhu. iPOINT se stává vyhledávaným informačním zdrojem investorů a komunikačním nástrojem poskytovatelů investičních služeb. Zahajuje dlouhodobý vzdělávací projekt Fit pro investice. Na trh je uveden nový informační produkt MAGNUS.

2001 – ČEKIA stále zdokonaluje své produkty a rozšiřuje nabídku služeb. Ve spolupráci s ČTK a NEWTON IT vzniká produkt PRODATA. Pořádá konference a semináře. Zahajuje vývoj moderního informačního produktu nové generace.

2000 – WLW se stává dceřinnou společností Eniro AB. Eniro je předním vydavatelem obchodních adresářů a poskytovatelem informačních služeb ve Skandinávii.

2000 – ČEKIA se transformuje ve specializovanou informační agenturu zaměřenou zejména na dění ve firmách, na kapitálovém trhu a v ekonomice. Uvádí na trh nové aplikace SOFIA a DOKUMENTY, do provozu uvádí internetový server iPOINT.

1999 – ČEKIA získává nového stoprocentního vlastníka – národní tiskovou agenturu ČTK, lídra v poskytování zpravodajství a informací.

1998 – Telekurs se po změně strategie rozhodl opustit východoevropské trhy včetně ČR, ČEKIA hledá nového vlastníka.

1997 – ČEKIA uvádí na trh vlastní informační produkt ARIADNA, který v krátké době získává navzdory ostré konkurenci významný podíl na trhu.

1996 – Internetové služby se rozšiřují o elektronické tržiště WLW–Market. Zákazníci tak mají možnost obdržet poptávky na své produkty a služby přímo z internetu.

1996 – Spoluvlastníkem agentury se stává švýcarská společnost Telekurs, která jako významný mezinárodně působící poskytovatel finančních informačních systémů a databází předává agentuře ČEKIA potřebné know–how z této oblasti.

1995 – Zápis společnosti Albertina data, s.r.o. do obchodního rejstříku dne 17. 5. 1995. Jedná se o ryze českou společnost s ručením omezeným se základním jměním 250 000 Kč, která je vlastněna třemi fyzickými osobami.

1995 – WLW vstupuje na internet. Na adrese www.wlw.de mohou uživatelé přesně a jednoduše vyhledávat výrobce, dodavatele a poskytovatele služeb. Data jsou stále aktuální a 24 hodin denně k dispozici.

1995 – Česká kapitálová informační agentura, a.s.byla založena Burzou cenných papírů Praha, Českou spořitelnou a Komerční bankou s cílem poskytovat informace o rodícím se českém kapitálovém trhu.

1994 – Koncem roku 1994 došlo k dohodě společníků o opětovném rozdělení společnosti  Albertina icome na dvě části. Vznikly tak dva nové subjekty: Albertina icome Praha, s.r.o. a Albertina data, s.r.o. Ty pokračují v aktivitách původní společnosti a dodnes je dále rozvíjejí.

1994 – Společnost „Wer liefert was?“ vstupuje na český a slovenský trh.

1992 – Vydání prvního komerčního CD–ROM v Československu s daty  Registru organizací Federálního statistického úřadu. Sloučení s firmou ICOME, s.r.o. a vznik společnosti Albertina icome, s.r.o.

1991 – Registrována firma Albertina Information Services, s.r.o.

1948 – Po rozdělení Německa je vydavatelství „Wer liefert was?“ opětovně založeno v Hamburku.

1932 – První knižní vydání „Wer liefert was?“ přichází na trh. „Wer liefert was?“ je příručkou pro nákupčí, která překračuje hranice jednotlivých odvětví a je nezávislá na Lipských veletrzích. Kniha vycházela jedenkrát ročně až do roku 2000.

1926 – v Berlíně je založena firma Hoppenstedt.

1849 – John M. Bradstreet zakládá v Cincinnati svou firmu.

1837 – Založení firmy Bonnier, jedné z největších švédských mediálních společností.

Tento web používá soubory cookie. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním (více informací).