Pomáháme

Jako lidé tvořící firmu (nikoli naopak), bychom rádi, aby sousloví společenská odpovědnost nabylo reálných kontur, proto jak umíme, pomáháme dětem v nouzi a podporujeme hlídání veřejného zájmu občanů.


9. listopadu 2015

Armáda spásy

Mezinárodní organizace Armáda spásy působí ve 127 zemí světa. V České republice začala svoji činnost rozvíjet před 25 lety. Hlavním posláním organizace je poskytování sociálních služeb lidem v nouzi – lidem bez domova, seniorům, ohrožené mládeži či matkám s dětmi. Armáda spásy nabízí v 11 městech České republiky své sociální služby – například disponuje 430 místy v nočních krizových centrech v zimě. Děkujeme společnosti Bisnode za poskytnuntí databáze firem, kterou v budoucnu využijeme při oslovování firem – potencionálních dárců.

Karolína Kratochvílová, Firemní fundraising

Armáda spásy v České republice, z. s.
A: Petržílkova 2565/23, 15800 Praha 5
T: +420 251 106 424


4. října 2013

 

Zdravotní klaun logotyp

Zdravotní klaun je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.
Děkujeme společnosti Bisnode, že pomáhá zdravotním klaunům poskytnutím databáze firem, přinášet více radosti nemocným dětem.

Kateřina Kubešová, ředitelka

Zdravotní klaun o.p.s.
A: Hájkova 22, 130 00 Praha 3
T: +420 222 713 416


10. září 2013

 

Sdružení SOS dětských vesniček

Sdružení SOS dětských vesniček je nestátní, nezisková a nevládní organizace, která pomáhá dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče nebo dětem, které již rodičovskou péči ztratily. Děkujeme společnosti Bisnode za bezplatné poskytnutí databáze firem a manažerů. Pomohli nám tak rozšířit řady našich podporovatelů a příznivců.

Ing. Petr Lužný, národní ředitel

Sdružení SOS dětských vesniček
A: Revoluční 17, 110 00 Praha 1
M: +420 233 335 452
E: info@sos-vesnicky.cz


5. září 2013

 

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka děkuje za poskytnutí finančního daru. Touto finanční částkou společnost Bisnode přispěla na dalšího asistenčního pejska v rámci projektu Psí oči. Tentokrát dostal novou kamarádku a pomocnici třináctiletý Patrik z Valašska. Asistenční a canisterapeutická fenka Bonny mu bude pomáhat v sebeobsluze, běžných denních úkonech a též se bude snažit Patrikovi ulevit od bolesti prohříváním a masážemi spastických svalů. Patrik trpí těžkým kombinovaným postižením. Nechodí a je plně závislý na obětavé péči svých rodičů. Fenka Bonny Patrikovi kromě asistence a canisterapie poskytne i přátelství, lásku a radost.

Barbara Hucková, výkonná ředitelka nadace

Nadace Leontinka
A: Karlovarská 1104/14, 163 00 Praha 6
M: +420 235 097 637
E: huckova@nadaceleontinka.cz


11. června 2012

 

logotyp Acta non verba

Obecně prospěšná organizace Acta non verba, známá též jako Kverulant.org vyvolá tlak veřejnosti proti špatnému fungování státní správy a  dosahuje tak konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant děkuje společnosti Bisnode za poskytnutí databáze manažerů.  Díky ní získáváme informuje k naší činnosti, vedeme informační kampaně a získáváme dárce.

Ing. Vojtěch Razima, ředitel

Acta non verba, o.p.s.
A: Gorkého 498, 272 00 Kladno
M: +420  602 547 235
E: vojtech.razima@actanonverba.cz


27. října 2011

 

logo_TIC

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.
Transparency International – Česká republika, o.p.s. děkuje společnosti Bisnode za poskytnutí databáze manažerů. Díky ní získáváme další zdroje na boj proti korupci v České republice.

David Ondráčka, ředitel

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
A: Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
M: +420 224 240 895-7
E: ondracka@transparency.cz


11. října 2011

 

logoarcha

Nadace Archa Chantal děkuje společnosti Bisnode za podporu a poskytunutí databáze Albertina, která nám pomáhá ve vyhledávání potencionálních sponzorů našich projektů.

Chantal Poullain-Polívková, prezidentka nadace

Mgr. Tereza Valentová
ředitelka nadace

Nadace Archa Chantal
A: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
M: +420 739 442 141
E: director@archa-chantal.cz

Tento web používá soubory cookie. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním (více informací).