D&B Credit – nová generace analýzy rizik

Dochází-li na trhu ke změnám stále častěji, je třeba přizpůsobit se novému tempu. To klade nové nároky na manažery na pozicích finančních ředitelů a na metody používané finančními týmy. Trendem je odklon od primárního cíle spočívajícího v minimalizaci rizika směrem k mnohem rozsáhlejším povinnostem a zodpovědnostem. Finanční oddělení musí aktivně pracovat na další optimalizaci rizika, na zvýšení peněžních toků a navyšování tempa růstu. Aby prodejní aktivity firmy mohly být dobře zacíleny, je také nutné obchodnímu útvaru poskytovat relevantní informace o stávajících i potenciálních klientech bez ohledu na to, kde se nacházejí. Tyto změny nutí finanční týmy hledat nové způsoby, jak být flexibilní a jak těsněji spolupracovat, zatímco zároveň zvládnou poskytovat i uchovávat důležité obchodní informace.

Optimalizujte rizika a čiňte prozíravá rozhodnutí

Podmínky pro uzavírání výnosných obchodů po celém světě

  • Zajistěte svá rozhodnutí přístupem k aktuálním údajům a kreditním reportům z více než 200 zemí a regionů
  • Generujte nové obchodní příležitosti za pomoci spolehlivých informací a analýz
  • Získejte větší počet globálních klientů a současně mějte pod kontrolou úroveň rizika díky využití správných dat, skóringu, internetových stránek třetích stran a sociálních informací

 

Mějte své globální portfolio plně pod kontrolou

Analýzy podporující vaše klíčová rozhodnutí

  • Vytvořte si vhodný reporting a uspořádání svého klientského portfolia prostřednictvím uživatelsky přívětivého nástroje
  • Zajistěte si vhodná data vedoucí ke správným rozhodnutím, efektivnímu řízení úvěrové politiky a přesné segmentaci za použití analýz, skóringu a nejnovějších zpráv poskytovaných Dun & Bradstreet
  • Mějte stále k dispozici informace o aktuálním dění včetně kompilace trendů za posledních 12 měsíců a sami si zvolte, jak mají být informace filtrovány a dodávány

 

Předcházejte úvěrovým ztrátám získáváním upozornění v pravý čas

Monitorujte relevantní události

  • Udržujte si přehled o svých klientech sledováním vývoje portfolia a indikací kritických změn v podnikání
  • Dostávejte automatická upozornění a nakonfigurujte si libovolný počet portfolií pomocí jasného a flexibilního přehledu
  • Chraňte své podnikání a získejte celkový pohled na finanční zdraví svých mezinárodních klientů prostřednictvím monitoringu a kompilace historických dat

 

Přihlášení

Přihlášení do D&B Credit

Demo

Zažádat o demo přístup

D&B Worldwide NetworkSouvisející produkty

Žádost o přidělení

D-U-N-S® číslo

 

Získejte D-U-N-S číslo – unikátní identifikační číselný znak, díky němuž je možné spolehlivě identifikovat firmu v kterékoli části světa.

Více informací

Produkt

D&B Portfolio Manager

 

Poznejte své nejrizikovější a nejspolehlivější zákazníky či dodavatele.

Více informací
Tento web používá soubory cookie. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním (více informací).