Data o nemovitostech v ČR v aplikacích Bisnode

Přehledně a jednoduše
check_fat_green.png

Přehledné zobrazení informací o nemovitostech v ČR k firmám

check_fat_green.png

Okamžitá identifikace závažných omezení vlastnického práva

check_fat_green.png

Za příplatek k zakoupené verzi Gnosu, nikoliv formou zpoplatněných kliků

Přehled o vlastněných nemovitostech

Přehled o vlastněných nemovitostech

Prostřednictvím modulu NEMOVITOSTI lze jednoduše zjistit rozložení počtu nemovitostí, které analyzovaná firma vlastní v jednotlivých krajích ČR, včetně počtu nemovitostí se závažným omezením vlastnického práva. Informace jsou zobrazeny prostřednictvím mapy a tabulky, kde jsou uvedeny také počty parcel, budov a bytů/bytových jednotek ve vlastnictví firmy v jednotlivých krajích ČR.

Tyto Informace o nemovitostech lze zobrazit také ve vaší licenci Gnosu! Stačí po přepnutí do modulu NEMOVITOSTI, který byl všem uživatelům bezplatně přidán v rámci zakoupené verze, přetáhnout jakoukoliv firmu do pracovní plochy stejným způsobem, jakým jsou zobrazovány reporty firem. Zaúčtováno je klasicky zobrazení jednoho reportu s tím, že opakované čerpání výstupu na konkrétní IČO (reportu / informace k nemovitostem) je během časového rámce 30 dní účtováno pouze jednou.

Detailní informace k listům vlastnictví a nemovitostem

Detailní informace k listům vlastnictví a nemovitostem

K dispozici je také zobrazení detailních informací o nemovitostech vlastněných právnickými osobami v České republice. Kromě rozložení počtu nemovitostí, které analyzovaná firma vlastní v jednotlivých krajích ČR, zde lze zjistit také:

  • výčet všech listů vlastnictví a počtu nemovitostí na nich vedených,
  • vlastnické podíly a jejich omezení,
  • přehled nemovitostí k jednotlivým listům vlastnictví včetně detailních informací k jednotlivým nemovitostem (např. způsob užití, popis omezení vlastnického práva, účastníci řízení atd.).

Vše zobrazeno formou přehledných tabulek, v rámci kterých může uživatel zobrazit detailní informace, které ho zajímají.