Jak určit konečné vlastníky ve světě, který není zcela transparentní

Stáhněte si whitepaper

Transparentnost skutečných vlastníků je pod drobnohledem

Určení skutečného vlastnictví společnosti je neustále středem pozornosti a většina expertů na problematiku compliance věří, že se rok 2017 stal zlomovým v požadování větší transparentnosti obecně, obzvláště co se týká vyhýbání se daňovým povinnostem a korupci. Poslední regulatorní požadavky vlád či mezinárodních agentur, jako jsou např. US FinCEN požadavek na CDD (customer due diligence) a požadavek G20 na tzv. antikorupční akční plán, byly zaměřeny přímo na posílení transparentnosti institutu konečného vlastnictví.