Tisková zpráva

Bisnode Corona Index mapuje změny v podnikatelském prostředí

19 zář 2020

Stále nekončící krize způsobená pandemií viru COVID-19 poškozuje globální ekonomiku. Svět se rychle mění, podnikatelská rizika vzrostla, a proto je nyní, dříve než kdy jindy, důležité se rozhodovat na základě faktů a nikoliv pocitů. Proto Bisnode sestavil Corona Index, který na týdenní bázi poskytuje přehled o vývoji podnikatelského klimatu v České republice. Monitoruje, kolik vzniklo firem, kolik firem je ohrožených či v insolvenci, jaká je platební morálka, nebo kolik zaměstnanců je ohroženo krachem firem.

“Pandemie coronaviru v krátkém čase změnila naše životy. Mnoho společností je v krizi a ohrožena jsou celá odvětví. Inteligentní data a analýza dat společnosti Bisnode vám mohou poskytnout vodítko, abyste se mohli v těchto rozbouřených vodách pohybovat s větší jistotou a obchodním úspěchem,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Bisnode Corona Index je aktualizován jednou týdně a data srovnává se stavem v roce 2019. K dispozici bude postupně na všech 19 trzích Evropy, kde Bisnode působí.

„Od začátku letošního roku lze v ČR pozorovat znatelný nárůst společností, které ukončily podnikatelské aktivity nebo směřují k bankrotu. To se citelně odráží na počtech ohrožených zaměstnanců. Naopak klesá počet nově založených firem,“ popsala vývoj tuzemské podnikatelské základny Petra Štěpánová z Bisnode.

Index je výstupem anonymizovaných údajů o obchodních společnostech. Podrobnější informace o vývoji podnikatelské základny v ČR podle Corona Indexu Bisnode jsou zdarma přístupné zde.

Bisnode Corona Index

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?