Novinka

Bisnode skóring v období koronakrize

18 kvě 2020

Vážení klienti, vážení obchodní partneři,

Na všechny z nás dopadají opatření v boji proti koronaviru a v následujících měsících se budeme muset vyrovnat s novými podmínkami na trhu. Podnikatelské prostředí bude rizikovější, poroste počet opožděných či dokonce nesplacených faktur, stejně tak vzroste počet krachujících firem, zvýší se nezaměstnanost. Ekonomika citelně propadne.

Jsme si vědomi toho, jak jsou kvalitní a aktuální informace pro Vaše podnikání důležité. Ujišťujeme Vás, že datové zdroje pro služby a produkty Bisnode jsou i přes specifickou situaci v ČR i ve světě plně funkční a žádné zásadní negativní změny v oblasti datové kvality či datového pokrytí nenastaly. Nepřetržitě pro Vás sledujeme a zpracováváme veškeré primární zdroje dat.

Je zřejmé, že více než kdy jindy, jsou pro Vaše podnikání a obchodní rozhodování významné nástroje pro řízení rizik a skóringové informace o podnikatelských subjektech. Skóringové modelování je proces, který využívá historická data k predikci budoucích kritických událostí, jako je například úpadek firmy.  Je to spolehlivý a jednoduchý způsob, jak rychle vyhodnocovat rizikovost firem a uzpůsobit mu obchodní strategii. Naše stávající skóringové modely zůstávají nezměněny. Při výpočtu skóringů používáme metodické přístupy, které jsou profesionálně zavedené, a které poskytují nejlepší výsledky v praxi. Skóringový model Bisnode je založen na skutečných datech, a přitom využívá desítky vstupních proměnných. Každá z nich má odlišnou váhu v závislosti na stupni pokrytí, korelaci, byznys významu a prediktivní síle. Hodnocené proměnné jsou kategorizovány celkem do pěti modulů: demografie, finance, vazby mezi subjekty, negativní informace a platební informace.

Skóring společnosti a dostupný archiv finančních údajů a událostí jsou aktuálně nejlepším možným nástrojem pro posouzení připravenosti společností na skutečné okolnosti a ukazují, v jakém finančním stavu daná společnost vstupuje do hospodářské krize vyvolané pandemií. Metodické přístupy pro výpočet stávajících skóringů jsou vhodné pro použití za běžných nebo předvídatelných okolností v podnikatelském prostředí, proto tyto přístupy a výsledky plně neodrážejí stresující situace. Proto v Bisnode paralelně analyzujeme také alternativní přístupy a ve spolupráci se svým mezinárodním partnerem D&B International pak společně na pravidelné bázi sdílíme poznatky a monitorujeme ekonomickou aktivitu v jednotlivých odvětvích, zkoumáme predikční sílu našich modelů a dopad Covid-19 na naše kreditní skóre.

Jak používat stávající skóring v současném podnikatelském prostředí?

Bisnode při výpočtu skóringu používá finanční údaje za rok 2018, které jsou plošně k dispozici. Do modelu ale již vstupují také data za rok 2019, pokud již společnost zveřejnila finanční závěrku. Počet takových firem se denně zvyšuje.

Zvláště v dnešní době však roste význam údajů o platební disciplíně podnikatelských subjektů, které mohou být jedním z nejvčasnějších indikátorů jejich aktuální hospodářské situace. Skóringový model Bisnode s těmito informacemi pracuje a my děkujeme všem našim dodavatelům dat o platební disciplíně. V rámci zkvalitňování našich produktů a služeb uvítáme i další poskytovatele platebních informací. Tato data obohatí a zpřesní platební indexy, z čehož pak profitují všechny spolupracující společnosti, protože získávají přístup k současnému platebnímu chování firem v jejich oboru podnikání, čímž mohou lépe vyhodnocovat platební morálku svých klientů a monitorovat vývoj na trhu.

Společnostem doporučujeme, aby naše skóringové hodnocení používaly následovně:

  • Společnosti s horším skóringem jsou více vystaveny rizikům způsobeným současnou hospodářskou krizí, a mohou být proto více závislé na možné vládní pomoci nebo ohroženy negativními vlivy,
  • U společností s lepším skóringovým hodnocením existuje vyšší pravděpodobnost úspěšného pokračování v podnikání i po pandemii,
  • Sledujte trendy stability, likvidity a zadluženosti svých obchodních partnerů na základě rozvahových položek a poměrových ukazatelů v našich produktech,
  • Častěji sledujte nové informace o svých obchodních partnerech, které denně přidáváme do našich aplikací, zejména negativní události nebo platební informace. O nových změnách Vás můžeme automaticky informovat emailem prostřednictvím našich moderních monitorovacích služeb.

Bisnode zůstává Vaším spolehlivým partnerem vždy a všude.

V této nelehké době podporujeme všechny české společnosti tím, že jim zdarma poskytujeme on-line, denně aktualizované informace o všech obchodních partnerech. Pomáháme jim tak prověřovat obchodní partnery a předcházet rizikům vymáhání nedobytných pohledávek. V době pandemie našim klientům bezplatně poskytujeme více přístupů do on-line aplikace, aby uživatelé mohli pohodlně a bezpečně pracovat z domova. Bisnode tak zůstává Vaším spolehlivým partnerem, který usnadňuje podnikání a pomáhá činit správná obchodní rozhodnutí i v těžkých dobách. Děláme vše proto, abychom podpořili Vaši včasnou reakci na měnící se prostředí, díky které se s krizí vypořádáte tak bezbolestně, jak jen to je možné, a díky které její důsledky zmírníte na minimum.

Zůstaňte zdraví a s naší pomocí hledejte nové obchodní příležitosti.

 

Aktuální kontakty

I nás samozřejmě současná situace postihla a fungujeme v mírně omezeném režimu. Pokud se na nás chcete obrátit, aktuální kontakty naleznete zde.

Informace o datovém pokrytí

Kvalita dat i datové pokrytí zůstávají zachovány více informací naleznete zde.

Plán Bisnode týkající se COVID-19

O naší strategii, jak zajistit chod společnosti a minimalizovat možné účinky koronaviru, jsme informovali zde.

 
 

Chcete abychom vás kontaktovali?