Tisková zpráva

Bisnode uděluje cenu za informační otevřenost společnosti ČEZ

21 lis 2018

Cenu Bisnode za informační otevřenost za rok 2017 získal ČEZ. Cena Bisnode za informační otevřenost je speciální kategorií Soutěže firemní komunikace, kterou již 25 let vyhlašuje Sdružení CZECH TOP 100. Na dalších místech se umístila Komerční banka a UniCredit Bank.

„Sledovali jsme, jakým způsobem společnost sdílí své principy fungování, řízení a v neposlední řadě hospodářské výsledky a tržní prostředí. Výroční zprávy jsme hodnotili v pěti základních kategoriích, přičemž klíčovou kategorií byl popis a komentář činnosti za uplynulé období, a dále výhled na budoucí období, popis trhu a podíl společnosti na něm, aktualizace událostí po účetní závěrce a další vybrané finanční údaje a jiné informace,“ říká analytik Bisnode Tomáš Soukup,  který je členem odborné poroty, kterou tvoří profesionálové z celé řady oblastí - finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci.

„Informační otevřenost, a to nejen ve výroční zprávě, je alfou a omegou seriózního podnikání. Ze strany podnikatelů a manažerů vnímáme poptávku po ověřování obchodních partnerů a větší informační otevřenosti v obchodním styku,“ dodal k tomu předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan Struž.

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?