Tisková zpráva

BIWI Index Europe 2020

08 bře 2020

Maďarsko, Chorvatsko a Švédsko jsou tři evropské země s největším vlivem žen na podnikání. Vyplývá to z indexu BIWI (Bisnode Index of Women Influence), jenž měří podíl firem, kde je žena majitelkou, generální ředitelkou nebo předsedkyní představenstva.

„Účast žen na vlastnictví a řízení firem nabývá na důležitosti, a to nejen pro jednotlivé společnosti, ale i pro ekonomiku jako celek. BIWI index je unikátní srovnání evropských zemí podle vlivu, který ženy mají na danou ekonomiku,“ říká Anna Albinsson, Chief Marketing Officer Bisnode.

Na vrcholu žebříčku BIWI2020 je Maďarsko s indexem 160, následované Chorvatskem (142) a Švédskem (131). Česká republika (102) se umístila na 9. příčce, Slovensko (97) na 15. z 24 hodnocených zemí. Nejhorší výsledky z pohledu vlivu žen na byznys má Lucembursko s BIWI 49, následované Švýcarskem (61) a Lichtenštejnskem (65).

Fakta o BiWi (Bisnode Index of Women Influence):

BIWI  je odvozen na základě dvou parametrů -  podílu žen na celkovém počtu firem v dané zemi a zastoupením v největších firmách. Průměrný vliv žen ve všech zemích reprezentuje základní hodnota (100). Země s indexem BIWI nad 100 vykazují větší vliv žen na ekonomiku v porovnání k průměru všech zemí.

 

Celý report

Přečtěte si celý BIWI Index Europe 2020 report (v anglickém jazyce).

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?