V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich velikosti. Nejlepší platební chování vykazují mikro firmy – faktury v termínu splatnosti uhradí téměř 46 procent subjektů, zatímco včas zaplatí jen 36 procent velkých společností. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

„Placením faktur mírně po splatnosti si velké firmy prostřednictvím své ekonomické síly vylepšují cash-flow na úkor menších firem. Ty tak těmto velkým firmám prakticky prostřednictvím pozdějších úhrad a delších termínů splatnosti poskytují provozní financování. Zatímco mikro a malé firmy působí zpravidla regionálně, a jsou tak často k včasné splatnosti nuceni z důvodu blízkých vztahů se svými dodavateli, velké firmy se skrývají za anonymitu komunikace velké korporace bez osobních vztahů. Z analýzy je dále patrné, že naopak problémové platby od třiceti dnů po splatnosti se již týkají ve stejném poměru všech firem napříč celou ekonomikou a na velikosti firem již závislé nejsou,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

 

 

 

mikro

malé

střední

velké

včas

45,50%

43,20%

38,60%

36,30%

do 30 dnů

48,20%

50,10%

55,70%

57,00%

30 - 60 dnů

4,40%

4,60%

4,00%

4,20%

60 - 90 dnů

1,20%

1,30%

1,00%

1,60%

90 - 120 dnů

0,40%

0,50%

0,40%

0,60%

přes 120 dnů

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

Poznámka: mikro <= 5 zaměstnanců, malé >5 a <= 50 zaměstnanců, střední >50 a <= 260 zaměstnanců, velké >260 zaměstnanců

Zdroj: Bisnode 

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

Chcete abychom vás kontaktovali?