Tisková zpráva

Dun & Bradstreet posunula rating Turecku do kategorie vysokého rizika

11 čvc 2018

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB)vedoucí globální poskytovatel ekonomických informací, a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, snížila rating Turecku. Turecko je tak podle D&B aktuálně hodnoceno v kategorii vysokého rizika návratnosti investice.  Důvodem jsou špatné fundamentální hodnoty země a politické napětí. Svým i politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 132 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

Dun & Bradstreet v červnu snížila rating Turecku a posunula ho z kategorie středního rizika návratnosti investice DB4d do kategorie vysokého rizika DB5a návratnosti investice se zhoršujícím se výhledem. Důvodem je podle D&B vysoký tlak na finanční sektor, neudržitelný růst úvěrů, pokles devizových rezerv a zvýšené úrokové sazby, stejně jako vysoký stupeň politického napětí, neférová konkurence šedého trhu nebo podmínky, které podkopávají tržní potenciál.

Analytici Dun & Bradstreet doporučují pečlivě monitorovat kreditní riziko, které může během krátké doby prudce vzrůst, protože banky se spoléhají na krátkodobé financování v cizích měnách a turecká lira je slabá a úrokové sazby rostou. D&B dále doporučuje sledovat politický a bezpečnostní vývoj v Turecku i na regionální úrovni, protože může významně ovlivnit podnikatelské prostředí. V rámci mezinárodního obchodu je nezbytné počítat s tím, že turecké firmy se silnými vazbami na Bahrain, Egypt, Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty krátkodobě čelí náročným podmínkám. Zlepšení diplomatických vztahů s Izraelem představuje obchodní příležitosti, nicméně vztahy nejsou stabilní a mohou se kdykoliv zhoršit.

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí
Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

 

 

  • DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic
  • DB2 – nízké riziko návratnosti investic
  • DB3 – mírné riziko návratnosti investic
  • DB4 – střední riziko návratnosti investic
  • DB5 – vysoké riziko návratnosti investic
  • DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic
  • DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?