Tisková zpráva

Dun & Bradstreet zvýšila rating Kypru

16 bře 2017

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB)vedoucí globální poskytovatel ekonomických informací, a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, zvýšila rating Kypru v kategorii středního rizika návratnosti investice o jeden stupeň z DB4c na DB4b. Důvodem je zlepšující se makroekonomické prostředí, nicméně rizika v tomto optimistickém výhledu přetrvávají.

Kypr pro české podnikatele dlouhodobě zůstává jedničkou při odchodu do zahraničí. Ke konci loňského roku mělo vlastníka se sídlem na Kypru 2 175 českých firem, kteří v základním jmění upsali přes 60 miliard korun. V pomyslném žebříčku zahraničních investorů, který sestavuje Bisnode patří Kypru 5. příčka. Vede Německo (239 mld. Kč), Nizozemí (165 mld. Kč), Lucembursko (97 mld. Kč) a Rakousko (77 mld. Kč). „Pro české firmy, které jsou ovládány z Kypru se jedná o příznivou zprávu, ačkoliv D&B, i přes zvýšení ratingu, upozorňuje na nejistotu ohledně očekávaných výnosů a zákazníkům s průmětnou averzí vůči riziku doporučuje zajistit potenciální ztráty,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Na stejné úrovni jako Kypr D&B hodnotí například Maďarsko, Čínu, Kuvajt, Namibii nebo Indii.

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí
Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

 

  • DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic
  • DB2 – nízké riziko návratnosti investic
  • DB3 – mírné riziko návratnosti investic
  • DB4 – střední riziko návratnosti investic
  • DB5 – vysoké riziko návratnosti investic
  • DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic
  • DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?