Tisková zpráva

Dun & Bradstreet zvýšila rating Rakousku

09 dub 2018

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB)vedoucí globální poskytovatel ekonomických informací, a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, zvýšila rating Rakousku v kategorii nízkého rizika návratnosti investice. Jedná se o nejlepší rating Rakouska od ledna 2013. Svým i politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 132 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

Dun & Bradstreet v březnu zvýšila rating Rakousku v kategorii nízkého rizika návratnosti investice o jeden kvartil z DB2c na DB2b. „Nejnovější údaje Eurostatu ukazují silný růst rakouského HDP. Reálný růst HDP v roce 2017 dosáhl 2,9 %, což je nejvyšší růst za posledních deset let a téměř dvojnásobné zvýšení oproti roku 2016 (1,5 %). Také se zlepšily podmínky na trhu práce a míra nezaměstnanosti klesla z 6,1 % v lednu 2016 na 5,5 % v lednu 2018, což je výrazně pod průměrem eurozóny, kde nezaměstnanost dosahuje 8,6 %,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že komerční prostředí podporuje podnikání.  

Na stejné úrovni jako Rakousko D&B hodnotí Kanadu, Dánsko, Hong Kong, Nový Zéland, Nizozemí a Švýcarsko. Nejpříznivější investiční klima v Evropě mají aktuálně náš nejvýznamnější obchodní partner Německo, jehož rating D&B stanovila na stupni nejnižšího rizika investice (DB1c). Následují dvě skandinávské země Norsko a Švédsko (DB1d). Česká republika i Slovensko (shodně DB2d) jsou hodnoceny na stupni nízkého rizika návratnosti investice, Polsko (DB3b) je zařazeno v nižší kategorii mírného rizika návratnosti investice.

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí
Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

 

  • DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic
  • DB2 – nízké riziko návratnosti investic
  • DB3 – mírné riziko návratnosti investic
  • DB4 – střední riziko návratnosti investic
  • DB5 – vysoké riziko návratnosti investic
  • DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic
  • DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?