Tisková zpráva

Extrémně nízký nárůst nových neplatičů DPH

13 čvc 2020

Letos v ČR přibylo 953 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 15 %, nicméně přírůstek za poslední kvartál, který činil 288 firem, je nejnižší od roku 2014. Aktuálně Bisnode v černé listině nespolehlivých firem registruje 21 042 subjektů, z toho 5 732 nespolehlivých plátců DPH a 15 310 nespolehlivých osob.

„Zdá se, že krize způsobená pandemií koronaviru zpomalila další přírůstky subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Zatímco v 1. kvartálu letošního roku v registru přibylo 665 subjektů, ve 2. kvartálu jich bylo 288, tedy o 57 % méně. Jednalo se vůbec o nejnižší čtvrtletní přírůstek od roku 2014. V letech 2018 a 2019 zpravidla za tři měsíce v registru přibývalo průměrně přes 1 000 subjektů. V následujícím období očekáváme opět návrat k vyšším hodnotám,“ komentuje statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Vývoj počtu nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob

Zdroj: Bisnode

Ačkoliv nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nejvíce nespolehlivých subjektů je mezi společnostmi s ručením omezeným. Jedná se o 16 458 společností s ručením omezeným, které tak představují 78% podíl mezi všemi nespolehlivými subjekty.

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami

 

s.r.o.

OSVČ

Nespolehliví plátci DPH

4 394

919

Nespolehlivé osoby

12 064

1 465

Celkem

16 458

2 384

Zdroj: Bisnode

Z regionálního pohledu je dlouhodobě nejvíc nespolehlivých plátců a osob v hlavním městě a v okolí velkých metropolí.  V Praze má registrované sídlo 11 724, tedy 56 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 785 firem, což představuje 13% podíl. S výrazným odstupem následuje Středočeských kraj, kde sídlí téměř 7 % nespolehlivých subjektů a Moravskoslezský kraj s 5 %.

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů

 

Nespolehliví plátci DPH

Nespolehlivé osoby

Celkem

Podíl na celku

Jihočeský kraj

80

157

237

1,13 %

Jihomoravský kraj

614

2171

2 785

13,24 %

Karlovarský kraj

26

156

182

0,86 %

Královéhradecký kraj

147

375

522

2,48 %

Liberecký kraj

117

280

397

1,89 %

Moravskoslezský kraj

301

794

1 095

5,20 %

Olomoucký kraj

108

388

496

2,36 %

Pardubický kraj

63

151

214

1,02 %

Plzeňský kraj

177

346

523

2,49 %

Praha

3 162

8 562

11 724

55,72 %

Středočeský kraj

420

991

1411

6,71 %

Ústecký kraj

281

551

832

3,95 %

Vysočina

79

134

213

1,01 %

Zlínský kraj

135

226

361

1,72 %

Neurčeno

22

28

50

0,24 %

Celkem

80

157

237

1,13 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?