Tisková zpráva

Firmy se stále vyhýbají plnění informační povinnosti

08 úno 2018

Také v loňském roce se firmy hromadně vyhýbaly plnění informační povinnosti. Finanční výkazy za rok 2016 stále nezveřejnilo 69 procent společností. Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin vypršel koncem července 2017 a nejzazší termín uplynul na konci uplynulého roku. „Nerovné podmínky pro podnikání škodí celému trhu,“ říká Petra Štěpánová z Bisnode. Nejhorší situace je v Praze a mezi malými obchodními firmami. Statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.

„Laxní, a v některých případech až zcela odmítavý postoj českých firem k zákonné povinnost zveřejňovat výsledky hospodaření ve sbírce je jedním z neduhů tuzemského podnikatelského prostředí. Deformuje totiž celý trh, vytváří korupční prostředí a paradoxně je ku prospěchu nepoctivým firmám, kterým přináší konkurenční výhodu. Riziko postihu ze strany státu je stále zcela minimální,“ uvedla dále analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Za rok 2016 doposud informační povinnost nesplnilo téměř 70 procent firem, za rok 2015 necelých 62 procent. Z hlediska právní formy, po dobu, kdy Bisnode tyto statistiky pravidelně sleduje, tuto zákonnou povinnost vždy spolehlivěji plnily akciové společností než společnosti s ručením omezeným.

Plnění informační povinnosti v letech 2012–2016*

 

Podíl firem, které neplní 2016

Podíl firem, které neplní 2015

 Podíl firem, které neplní 2014

 Podíl firem, které neplní 2013

 Podíl firem, které neplní 2012

Akciová společnost

57,06%

46,87%

42,20%

37,40%

34,63%

Společnost s ručením omezeným

69,88%

62,52%

58,10%

55,89%

54,87%

Celkem

69,15%

61,59%

57,12%

54,70%

53,51%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018)

 

Čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti

Naprosto nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které podle ČSÚ nevykazují tržby. V této kategorii informační povinnost za rok 2016 doposud nesplnilo téměř 85 procent společností. „Dlouhodobě platí, že čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že v kategorii firem s tržbami přesahujícími jednu miliardu korun, informační povinnost za rok 2016 splnila každá pátá, nicméně v letech 2012 až 2015 informační povinnost splnilo víc než 93 procent subjektů. „To může souviset s tím, že velké firmy mají k dispozici specializované pracovníky, kteří mohou na podnikání z pohledu dodržování zákonů dohlížet. Význam hraje ale i riziko případné pokuty, která by na základě správního deliktu, mohla dosáhnout až tří procent aktiv,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

 

Plnění informační povinnosti v letech 2012–2016* podle tržeb

 Kategorie tržeb

Podíl firem, které neplní 2016

Podíl firem, které neplní 2015

 Podíl firem, které neplní 2014

 Podíl firem, které neplní 2013

 Podíl firem, které neplní 2012

neuvedeno

84,61%

81,91%

83,45%

82,75%

81,50%

1 - 9 999 999 Kč

60,48%

50,30%

43,71%

40,33%

38,11%

10 000 000 - 99 000 000 Kč

49,79%

36,15%

28,65%

24,80%

22,13%

100 000 000 Kč - 999 999 999 Kč

32,71%

19,19%

13,86%

11,35%

10,25%

 1 000 000 000 Kč a více

18,90%

6,88%

5,04%

4,02%

4,39%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018)

 

Informační povinnost v Praze nesplnily téměř tři čtvrtiny firem

Největší podíl nepoctivých firem je dlouhodobě v hlavním městě. Za rok 2016 doposud finanční výkazy do sbírky listin neuložily tři čtvrtiny společností. Těsně za Prahou následuje Středočeský a Jihomoravský kraj.

 

Plnění informační povinnosti v letech 2012–2016* podle sídla firmy

 

Podíl firem, které neplní 2016

Podíl firem, které neplní 2015

 Podíl firem, které neplní 2014

 Podíl firem, které neplní 2013

 Podíl firem, které neplní 2012

Jihočeský kraj

59,87%

52,92%

47,98%

45,66%

42,18%

Jihomoravský kraj

69,83%

62,32%

54,48%

52,72%

51,50%

Karlovarský kraj

65,06%

58,08%

55,04%

50,28%

49,98%

Královéhradecký kraj

47,78%

32,43%

25,01%

23,37%

23,20%

Liberecký kraj

67,86%

60,30%

56,58%

54,75%

54,09%

Moravskoslezský kraj

64,74%

54,45%

50,72%

47,55%

47,38%

Olomoucký kraj

63,07%

47,41%

42,32%

42,82%

46,92%

Pardubický kraj

51,96%

44,46%

39,28%

38,43%

37,45%

Plzeňský kraj

64,85%

59,94%

57,17%

51,18%

49,57%

Praha

74,72%

68,39%

64,87%

62,36%

60,67%

Středočeský kraj

70,27%

62,79%

59,30%

57,87%

57,12%

Ústecký kraj

66,16%

59,83%

56,17%

52,68%

51,94%

Vysočina

56,32%

46,23%

38,71%

37,34%

38,17%

Zlínský kraj

66,53%

58,20%

51,69%

50,37%

49,62%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018)

 

Nejvíc hříšníků je mezi obchodníky

Velkoobchod a maloobchod je oblast podnikání s dlouhodobě nejhorším přístupem k plnění informační povinnosti. V případě velkoobchodu s potravinami, nápoji, tabákovými výrobky a výrobky převážně pro domácnost informační povinnosti za rok 2016 splnilo jen 12 procent subjektů.

Naopak mezi subjekty podnikajícími v oblasti činnosti trustů a fondů je jen méně než pětina firem, které neuložily finanční výkazy do sbírky listin. Dobré výsledky, ve srovnání s podnikatelskou základnou jako celkem, vykazovaly společností ze segmentů inženýrských činností, výroby tepla a elektřiny nebo pronájmu nemovitostí s nebytovými prostory. Informační povinnost splnila nadpoloviční většina firem.

 

Nejhorší plnění informační povinnost za rok 2016 podle předmětu činnosti

 Předmět činnosti

Podíl firem, které neplní 2016

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

87,50%

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

87,40%

Výroba magnetických a optických médií

85,34%

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupe

84,51%

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

82,23%

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

82,18%

Maloobchod s textilem

81,60%

Ostatní kompletační a dokončovací práce

81,42%

Velkoobchod s textilem

81,10%

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

80,84%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018), jen obory činnosti, ve kterých podniká nejméně 100 firem

 

Nejlepší plnění informační povinnost za rok 2016 podle předmětu činnosti

 Předmět činnosti

Podíl firem, které neplní 2016

Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

48,23%

Opravy a instalace strojů a zařízení

47,37%

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

46,88%

Všeobecná ambulantní zdravotní péče

46,53%

Výroba elektřiny

43,24%

Výroba, přenos a rozvod elektřiny

42,95%

Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

39,76%

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

38,93%

Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

33,33%

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

17,92%

Zdroj: Bisnode (*data k 17. 1. 2018), jen obory činnosti, ve kterých podniká nejméně 100 firem

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

Chcete abychom vás kontaktovali?