Tisková zpráva

Informační ne-povinnost

18 čvn 2018

Termín pro zveřejnění finančních výkazů firem za rok 2017 uplyne zhruba za měsíc, přesto výsledky svého hospodaření doposud nezveřejnilo téměř 90 procent společností. Za rok 2016 účetní dokumenty do sbírky listin neuložilo dokonce 65 procent firem. Ani jednou za posledních šest let informační povinnost nesplnilo 25 procent, tedy více než 124 000 subjektů. Statistiku dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která má v České republice nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o firmách.

„Stát se doposud nezabýval efektivním a systematickým vynucováním povinnosti firem zakládat účetní dokumenty do sbírky listin, čehož podnikatelé v masivním měřítku využívali a dlouhodobě se plnění informační povinnosti záměrně vyhýbali. To by ale mohl změnit vládní návrh novely zákona o obchodních korporacích. Zřejmě v důsledku projednávané novely zákona o obchodních korporacích v posledních týdnech sledujeme masivní nárůst nově zveřejněných finančních výkazů ve sbírce listin, a to i za několik let zpětně,“ říká ředitel Bisnode Jiří Skopový s tím, že za poslední čtyři měsíce podíl firem, které nezveřejnily finanční výkazy za rok 2016 klesl o 4,4 procentní body z 69,15 % na 64,77 %.

„Situace je ale stále velmi tristní, protože vytváří nerovné podmínky pro podnikání a paradoxně škodí poctivým podnikatelům, kteří své zákonné povinnosti plní,“ dodal Jiří Skopový z Bisnode.

„Nadační fond dlouhodobě sleduje dodržování informační povinnosti, resp. upozorňuje na její nedodržování. Podali jsme mnoho podnětů k soudům, které následně sjednaly nápravu. Vzhledem k tomu, že se toto týká ve velké míře i společností, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu, může docházet k „odklánění“ nemalých veřejných prostředků. Proto je dle našeho názoru nezbytné, aby se firmy, které tuto povinnost nedodržují, resp. dodržují jen naoko, nemohly účastnit veřejných zakázek a zabránilo se tak možnému korupčnímu jednání,“ doplnil Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Podíl firem, které v letech 2013 až 2017 nesplnily informační povinnost

 

2017

2016

2015

2014

2013

Akciová společnost

91,28 %

51,06 %

45,22 %

41,48 %

37,08 %

Společnost s ručením omezeným

89,70 %

65,60 %

61,00 %

58,02 %

55,44 %

Celkem

89,79 %

64,77 %

60,06 %

57,00 %

54,26 %

Zdroj: Bisnode (data k 10. 6. 2018)

Novela také nově počítá s možností zrušit firmu bez likvidace, pokud nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období a není-li zároveň možné jí doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin. „Od tohoto kroku si stát slibuje vyčistit obchodní rejstřík od spících firem, které nevykazují žádné podnikatelské aktivity. Doufejme, že tato očekávání budou vyslyšena,“ dodal Karel Škácha z Nadačního fondu proti korupci.

Podle interní metodiky Bisnode je v ČR 102 400 spících firem, což je zhruba pětina z celkového počtu registrovaných firem.  Účetní závěrku za poslední dva roky 2016 a 2015 nepublikovalo téměř 233 000 společností, zatímco ani jednou v období 2011 až 2016 účetní dokumenty do sbírky listin nevložilo přes 124 000 společností.

Počty firem, které opakovaně nesplnily informační povinnost

Roky

Počet firem

Podíl na podnikatelské základně

2016

288 671

 

2016 a 2015

232 850

48,45 %

2016 a 2015 a 2014

197 821

41,16 %

2016 a 2015 a 2014 a 2013

168 047

34,97 %

2016 a 2015 a 2014 a 2013 a 2012

145 585

30,29 %

2016 a 2015 a 2014 a 2013 a 2012 a 2011

124 347

25,87 %

Zdroj: Bisnode (data k 10. 6. 2018)

 

Více informací poskytnou

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Karel Škácha, ředitel NFPK
Mobile: +420 602 681 513
E-mail: karel.skacha@nfpk.cz

 

Chcete abychom vás kontaktovali?