Tisková zpráva

Informační povinnost za rok 2016 splnila každá desátá firma

24 čvc 2017

Přesto, že se rok 2017 již překlopil do své druhé poloviny, informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 64 procent firem. Přitom základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin za rok 2015 vypršel koncem července 2016 a nejzazší uplynul na konci roku 2016. Za rok 2016 informační povinnost splnila každá desátá firma. Informační povinnost nejhůř plní firmy, které nevykazují tržby a subjekty se sídlem v Praze. Data dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.

Za rok 2015, tedy více než půl roku po nejzazším termínu stanoveném zákonem o účetnictví v ČR, informační povinnost nesplnilo více než 64 procent českých firem – polovina akciových společností a přes 65 procent společností s ručením omezeným. „Podíl společností, které plní informační povinnost v posledních letech mírně stoupá, nicméně současný stav je stále tristní. Firmy zákon o účetnictví ignorují také proto, že riziko postihu ze strany státu je minimální. Nedodržování a nevymáhání zákonných povinností vede na jedné straně k netransparentnímu podnikatelskému prostředí, které vytváří prostor pro korupci, a na druhé straně, v rámci obchodního styku, znesnadňuje prověřování obchodních partnerů,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Informační povinnost za rok 2016 prozatím splnila každá desátá firma.

Plnění informační povinnosti v letech 2012 – 2016*

 Právní forma %, které neplní 2016 %, které neplní 2015 %, které neplní 2014 %, které neplní 2013 %, které neplní 2012
Akciová společnost 91,01% 50,41% 43,20% 37,85% 34,10%
Spol. s ručením omezeným 89,78% 65,16% 59,99% 57,41% 55,96%
Celkem 89,85% 64,28% 58,95% 56,15% 54,49%

Zdroj: Bisnode (*data k 20. 6. 2017)

 

Čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti

Naprosto nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které podle ČSÚ nevykazují tržby. V této kategorii informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 83 procent firem. Nejlepší přístup ke zveřejňování finančních výkazů mají naopak společnosti s ročními tržbami přesahujícími jednu miliardu korun. Za rok 2015 jsou výsledky hospodaření k dispozici u devíti z deseti společností.

Plnění informační povinnosti v letech 2012 – 2016* podle trže

 Kategorie tržeb %, které neplní 2016 %, které neplní 2015 %, které neplní 2014 %, které neplní 2013 %, které neplní 2012
neuvedeno 93,66% 82,75% 84,11% 83,57% 82,15%
1 – 9 999 999 Kč 86,34% 54,26% 46,48% 42,43% 39,58%
10 000 000 – 99 000 000 Kč 87,57% 41,00% 31,25% 26,36% 23,14%
100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč 89,46% 23,52% 14,95% 11,59% 9,92%
 1 000 000 000 Kč a více 82,71% 9,64% 4,79% 3,19% 3,49%

Zdroj: Bisnode (*data k 20. 6. 2017)

Informační povinnost za rok 2015 v Praze nesplnilo přes 70 % firem

Z dlouhodobých statistik poradenské společnosti Bisnode vyplývá, že nejhůř k informační povinnosti přistupují firmy, které mají sídlo v hlavním městě Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Společnosti s pražskou adresou informační povinnost za rok 2015 plnily o šest procentních bodů hůř než celorepublikový průměr.

Plnění informační povinnosti v letech 2012 – 2016* podle sídla firmy

 Kraj %, které neplní 2016 %, které neplní 2015 %, které neplní 2014 %, které neplní 2013 %, které neplní 2012
Jihočeský kraj 88,63% 55,34% 48,39% 45,41% 41,68%
Jihomoravský kraj 89,07% 64,71% 59,53% 56,89% 55,36%
Karlovarský kraj 85,39% 59,86% 55,18% 53,03% 52,53%
Královéhradecký kraj 82,92% 40,22% 28,39% 22,73% 22,04%
Liberecký kraj 90,64% 63,78% 57,63% 54,93% 54,25%
Moravskoslezský kraj 89,49% 59,04% 53,22% 49,55% 48,70%
Olomoucký kraj 88,50% 51,64% 44,89% 44,49% 48,11%
Pardubický kraj 85,44% 55,03% 47,80% 45,67% 42,88%
Plzeňský kraj 89,05% 61,75% 57,99% 54,94% 52,94%
Praha 91,47% 70,10% 65,59% 62,88% 60,76%
Středočeský kraj 90,69% 65,14% 60,18% 58,29% 57,09%
Ústecký kraj 88,16% 61,87% 56,71% 53,76% 52,19%
Vysočina 84,81% 50,44% 42,54% 38,68% 39,24%
Zlínský kraj 89,91% 61,21% 55,69% 53,17% 52,26%

Zdroj: Bisnode (*data k 20. 6. 2017)

 

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.cz

Chcete abychom vás kontaktovali?