Tisková zpráva

Investiční klima v Evropě se v roce 2018 zlepšovalo

14 led 2019

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB), vedoucí poskytovatel globálních ekonomických informací, a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, v roce 2018 zvýšila rating třiadvaceti zemím světa, ke snížení přistoupila v deseti případech. Téměř polovina změn se týkala evropských států – rating klesl Německu, Dánsku, Chorvatsku a Makedonii, zatímco Kypr, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Nizozemí, Norsko, Polsko či Portugalsko si polepšily. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 132 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

Celosvětový ekonomický růst se v loňském roce příznivě odrazil také na ratingovém hodnocení zemí, které firmám poskytuje mezinárodně srovnatelné hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Rating D&B je výsledkem analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

„Náš analytický tým pečlivě monitoruje vývoj rizika obchodování v jednotlivých zemích a pružně reaguje na změny v oblasti politického, komerčního, makroekonomického i externího rizika,“ říká k tomu analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, klientům i nadále doporučuje pečlivě prověřovat své obchodní partnery a důkladně vyhodnocovat veškerá obchodní rizika plynoucí z obchodního styku.

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má aktuálně Norsko, jehož rating D&B stanovila na stupni nejnižšího rizika investice (DB1c). Následuje náš nejvýznamnější obchodní partner Německo spolu se Švédskem (DB1d). Ze zemí bývalé V4 je nejlépe hodnocena Česká republika (DB2b) před Slovenskem (DB2d), Polskem (DB3b) a Maďarskem (DB4a).

Přehled zemí se změnou zvýšeným ratingem Dun & Bradstreet v roce 2018

Země

Původní

Nový

Demokratická republika Kongo

DB6d

DB4d

Pobřeží slonoviny

DB5d

DB4a

Kuba

DB6a

DB4b

Kypr

DB4b

DB2c

Česká republika

DB2d

DB2b

Francie

DB2c

DB2b

Řecko

DB5a

DB4d

Maďarsko

DB4b

DB4a

Island

DB3b

DB2d

Jamajka

DB5b

DB5a

Japonsko

DB2d

DB2c

Kazachstán

DB5b

DB5a

Kuvajt

DB4b

DB3d

Libanon

DB6b

DB6a

Nizozemí

DB2c

DB2b

Norsko

DB1d

DB1c

Omán

DB4d

DB4c

Polsko

DB3c

DB3b

Portugalsko

DB4b

DB3d

Katar

DB3b

DB3a

Singapur

DB2d

DB2c

Thajsko

DB4d

DB4c

Spojené arabské emiráty

DB3c

DB3b

Zdroj: Bisnode

 

Přehled zemí se změnou sníženým ratingem Dun & Bradstreet v roce 2018

Země

Původní

Nový

Kostarika

DB4c

DB5d

Chorvatsko

DB4a

DB6a

Dánsko

DB2b

DB4b

Dominikánská republika

DB4b

DB6d

Německo

DB1c

DB1d

Irán

DB5b

DB6b

Makedonie

DB4b

DB4c

Nikaragua

DB6c

DB6d

Tunis

DB5d

DB6a

Turecko

DB4d

DB5b

Zdroj: Bisnode

 

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí
Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

 

 

  • DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic
  • DB2 – nízké riziko návratnosti investic
  • DB3 – mírné riziko návratnosti investic
  • DB4 – střední riziko návratnosti investic
  • DB5 – vysoké riziko návratnosti investic
  • DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic
  • DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?