Tisková zpráva

Nejhorší platební morálka je ve stavebnictví

09 srp 2018

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich oboru činnosti. Vůbec nejhorší přístup k placení svých závazků mají stavební firmy, zatímco společnosti, které podnikají v oblasti sociální péče a vzdělávání často platí faktury v předstihu. Výsledky vycházejí z nejrozsáhlejší databáze platebních informací v ČR společnosti Bisnode.

Analyzována byla jen odvětví, u kterých má Bisnode k dispozici platební informace nejméně od stovky firem. „Ve třech čtvrtinách, tedy ve 144 oborech ze 190, které vyhověly vstupním podmínkám, firmy své faktury platí po splatnosti. Nejhorší situace je v segmentu stavebnictví, silniční nákladní dopravy, výroby konstrukcí a pekařství, kde firmy faktury průměrně zaplatí 7 až 9 dnů po splatnosti,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „To, že ve většině oblastí podnikání firmy své závazky platí se zpožděním, ukazuje na nevyrovnanou pozici odběratelů a dodavatelů. Odběratelé si pozdním splácením svých závazků vylepšují cash-flow na úkor dodavatelů,“ dodala Petra Štěpánová.

TOP 10 oborů činnosti s nejhorší platební morálkou

Obor činnosti

Počet dnů po splatnosti

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

9,16

Demolice a příprava staveniště

8,69

Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

8,45

Příprava staveniště

8,44

Výstavba silnic a dálnic

7,78

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

7,68

Výstavba bytových a nebytových budov

7,58

Silniční nákladní doprava

7,39

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

7,07

Výstavba nebytových budov

6,99

Zdroj: Bisnode; databáze platebních informací

 

TOP 10 oborů činnosti s nejlepší platební morálkou

Obor činnosti

Počet dnů před splatností

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin

-6,39

Umělecké vzdělávání

-6,24

Všeobecná ambulantní zdravotní péče

-5,72

Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby

-5,30

Činnosti knihoven a archivů

-5,24

Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.

-5,15

Ostatní vzdělávání j. n.

-5,02

Ostatní ústavní sociální péče

-5,01

Všeobecné činnosti veřejné správy

-4,89

Činnosti náboženských organizací

-4,64

Zdroj: Bisnode; databáze platebních informací

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?