Tisková zpráva

Německo má podle Dun & Bradstreet nejlepší rating na Světě

11 zář 2017

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB), vedoucí globální poskytovatel ekonomických informací, a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, zvýšila rating Německu v kategorii nejnižšího rizika návratnosti investice o jeden stupeň z DB1d na DB1c. Jedná se vůbec o nejlepší rating země ze 132 hodnocených států. Důvodem je zlepšující se makroekonomické i mikroekonomické prostředí.

„Německo je dlouhodobě náš nejvýznamnější obchodní partner, a proto zvýšení ratingu našeho západního souseda je příznivou zprávu i pro českou ekonomiku,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. V pomyslném žebříčku největších zahraničních investorů podle objemu investovaného kapitálu od základního jmění českých firem, který dlouhodobě sestavuje Bisnode, Německu patří první příčka. Němci jsou také čtvrtými nejčastějšími zahraničními vlastníky našich firem.

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko

situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko

neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které ur

čují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko

 míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko

 stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadl

užení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky


D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

           

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic              

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?