Tisková zpráva

Objem kapitálu z daňových rájů se loni zvýšil o 32 miliard korun

19 bře 2018

Do základního kapitálu českých firem podnikatelé investovali 2,73 bilionů korun, z toho 15 procent, tj. 409 miliard korun, pochází od subjektů, které mají registrované sídlo v daňovém ráji. Meziročně objem kapitálu původem z daňových rájů vzrostl o 32 miliard korun, zatímco podíl firem s vlastníkem z daňového ráje na podnikatelské základně se snížil z 2,9 procent na 2,7 procent. 79 procent kapitálu z daňových rájů pochází z Nizozemí, Lucemburska a Kypru. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode. 

Ke konci loňského roku mělo vlastníka v destinaci považovaný za daňový ráj celkem 13 031 českých společností, o 154 méně než v roce 2016 a nejméně za posledních pět let. „Naproti tomu se mezi lety 2016 a 2017 zvýšil objem kapitálu z daňových rájů upsaný v základním jmění českých firem z 377 miliard korun na 409 miliard korun, což představuje meziroční růst o necelých 9 procent,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že objem kapitálu z daňových rájů v českých firmách v posledních pěti letech osciluje kolem hranice 400 miliard korun.

 

2017

2016

2015

2014

2013

Kapitál z daňových rájů upsaný v základním jmění v mld. Kč

409,44

377,10

416,89

430,25

399,80

Podíl českých firem s vlastníkem z daňového ráje

2,70 %

2,90 %

3,10 %

3,20 %

3,30 %

Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje

13 031

13 185

13 419

13 247

13 109

Zdroj: Bisnode

 

Mezi zahraničními vlastníky z daňových rájů s výraznou převahou, se 40 procenty, dominuje nizozemský kapitál (163,8 miliard korun), nicméně jeho podíl se za posledních pět let snížil téměř o 18procentních bodů. S odstupem následuje s 24,5 procenty lucemburský kapitál, jehož podíl se od roku 2013 zvýšil o necelých 12procentních bodů, a kyperský kapitál se 14,5 procenty. Z Nizozemí, Lucemburska a Kypru ke konci roku 2017 pocházelo 79 procent kapitálu z daňových rájů, zatímco před pěti lety se jednalo o 85procentní podíl.

 

Mezi lety 2016 a 2017 nejvíc vzrostl objem kapitálu z Marschallových ostrovů (639 procent), USA (100 procent), Spojených arabských emirátů a Hongkongu (shodně po 20 procentech). Z absolutního pohledu se jedná o kapitál z USA (24,7 miliardy korun), Lucemburska (10,1 miliardy korun) a Marschallových ostrovů (521 miliard korun). Naopak nejvýraznější pokles kapitálu zaznamenala Belize (-34 procent) a Ostrov Man (-31,5 procent). V absolutních hodnotách v čele odlivu kapitálu jednoznačně stojí Nizozemí (-1,5 miliardy korun) před Kyprem (-0,8 miliard korun) a Britskými Panenskými ostrovy (-0,5 miliardy korun).

Mírně odlišné trendy lze sledovat v delším časovém horizontu, mezi lety 2013 a 2017. Největší relativní přírůstky dosáhly Marschallovy ostrovy (5 431 procent), Hongkong (1 500 procent), Bahamy (794 procent) a Monako (706 procent). V celkovém objemu se nejrychleji zvyšoval kapitál z Lucemburska (49,5 miliardy korun), USA (18,8 miliardy korun) a Monaka (7,2 miliardy korun). Naopak poklesu dominovaly Kajmanské ostrovy (-90 procent), Ostrov Man (-81procent), Bermudy (-48 procent) a Nizozemí (29 procent). Nejvyšší odliv celkového kapitálu zaznamenalo Nizozemí (-67,9 Lichtenštejnsko (-3,1 miliardy korun) a Kajmanské ostrovy (-2,5 miliardy korun).

Kapitál v českých firmách původem z daňových rájů

Stát

2017

2016

2015

2014

2013

Bahamy

1 671 575 312

1 752 677 315

1 734 875 315

302 003 313

187 077 415

Belize

514 943 169

780 673 697

488 531 779

193 279 810

176 227 510

Bermudy

30 400 020

31 400 020

31 400 020

31 400 020

58 600 020

Britské Panenské ostrovy

7 092 817 686

7 543 369 290

8 129 011 892

8 039 751 519

8 039 484 608

Gibraltar

668 163 682

674 897 682

661 866 482

638 155 172

634 365 172

Guernsey (Velká Británie)

162 047 836

180 953 250

284 133 310

183 072 552

185 974 552

Hongkong

1 842 922 098

1 538 718 398

94 449 384

127 802 586

115 192 088

Jersey (Velká Británie)

3 025 375 992

3 027 191 000

75 923 847

450 950 013

489 641 163

Kajmanské ostrovy

273 345 960

277 545 960

277 898 960

808 636 635

2 739 998 686

Kypr

59 316 975 953

60 154 174 424

67 605 328 164

64 564 854 446

59 830 680 510

Lichtenštejnsko

2 989 787 355

3 047 492 796

2 801 930 586

4 450 040 165

6 114 902 178

Lucembursko

100 327 804 987

90 206 519 178

87 895 530 960

80 225 472 451

50 820 074 483

Malta

4 831 866 342

4 832 570 244

5 150 029 269

4 706 183 235

4 107 234 666

Marshallovy ostrovy

602 609 846

81 539 106

57 253 197

34 674 997

10 894 997

Monako

8 186 929 161

8 137 969 855

274 250 251

1 192 372 251

1 016 017 250

Nizozemské Antily

302 741 650

303 236 650

305 404 643

305 272 647

304 942 647

Nizozemsko

163 831 566 452

165 287 956 455

210 294 160 921

231 947 604 359

231 686 737 223

Ostrov Man (Velká Británie)

108 860 648

159 012 648

370 651 648

203 812 648

573 159 648

Panama

1 155 727 152

1 221 142 349

778 713 686

718 542 189

650 292 469

Seychelská republika

2 516 012 789

2 650 788 443

2 112 404 684

2 039 924 616

1 820 194 415

Spojené arabské emiráty

458 668 737

381 814 887

2 616 326 974

295 480 954

298 490 357

Spojené státy americké

49 530 669 443

24 824 914 153

24848265018

28 792 186 493

30 700 424 988

 Celkem

409 411 812 271

377 096 557 800

416 888 340 990

430 251 473 068

400 560 607 043

Zdroj: Bisnode

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

Chcete abychom vás kontaktovali?