Tisková zpráva

Obliba oboru podnikání je silně závislá na věku i pohlaví

14 lis 2017

S věkem se významně mění podnikatelské preference. Zatímco muži ve věkové skupině do 45 let nejčastěji podnikají v oborech souvisejících s počítači a informačními technologiemi, starší muži dávají přednost výrobním oborům. Ženy ve věkové kategorii do 45 let jsou výrazně zastoupeny v orgánech firem, které se souvisejí se sportovními činnostmi. Ženy nad 45 let jsou oproti tomu více aktivní v obchodních činnostech a zdravotnictví. Takové závěry vyplývají ze studie poradenské společnosti Bisnode.

Metodika: V analýze poradenská společnost Bisnode sledovala vliv věku a pohlaví členů statutárních orgánů na předmět podnikání společnosti. Pro účely této analýzy bylo hodnoceno 468 oborů činnosti, ve kterých podniká alespoň 100 firem. Členové statutárních orgánů byli rozděleni podle pohlaví na „mladší“ do 45 let a „starší“ nad 45 let.

„Zjistili jsme, že obliba oboru podnikání je silně závislá na věku i pohlaví,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák.

Neoblíbenějším oborem podnikání mezi ženami mladšími 45 let jsou činnosti fitcenter. Ze všech žen v orgánech těchto firem jich jsou téměř tři čtvrtiny. V příbuzných sportovních oborech jsou mladší ženy zastoupeny ve více než 60 procentech. Ženy do 45 let dále často působí v oborech, které souvisí s péčí o děti, obchodem přes internet a módou. Naopak ženy ve věkové kategorii nad 45 let jsou daleko častěji ve statutárních orgánech velkoobchodních i maloobchodních firem, a dále častěji působí v oblastech souvisejících se vzděláváním a zdravotnictvím.

 

Odvětví podle přítomnosti žen a mužů ve věku nad a pod 45 let ve statutárních orgánech

Obory, kterým dávají přednost ženy pod 45 let

Podíl žen pod 45 let

Obory, kterým dávají přednost ženy nad 45 let

Podíl žen pod 45 let

 
 
 

Činnosti fitcenter

72,37%

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

13,76%

 

Denní péče o děti

71,30%

Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách

17,89%

 

Maloobchod prostřednictvím internetu

69,90%

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

18,53%

 

Vydavatelské činnosti

69,77%

Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím

18,60%

 

Veterinární činnosti

69,64%

Výroba nealkoholických nápojů, stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

18,60%

 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

68,75%

Finanční leasing

21,28%

 

Výroba textilií

67,84%

Velkoobchod s ovocem a zeleninou

22,22%

 

Výroba oděvů

66,30%

Ústavní zdravotní péče

22,34%

 

Ostatní sportovní činnosti

65,52%

Výroba farmaceutických přípravků

22,50%

 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

65,41%

Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

22,54%

 

Právní činnosti

64,86%

Ambulantní a zubní zdravotní péče

22,98%

 

Maloobchod s nápoji

64,86%

Ostatní podobná ubytovací zařízení

23,33%

 

Činnosti související s webovými portály

64,71%

Ostatní finanční zprostředkování

23,40%

 

Administrativní a kancelářské činnosti

64,55%

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

23,93%

 

Ostatní pozemní osobní doprava j. n.

64,29%

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

24,39%

 

Zdroj: databáze Bisnode

 

„Pokud je muž ve statutárním orgánu firem, které podnikají v oblasti péče o děti, v 81 procentech je mladší 45 let. Stejně tak v péči o děti převažují „mladší“ ženy. Zájem podnikatelů do 45 o tento druh činnosti souvisí s tím, že se sami stali rodiči, a s ohledem na funkčnost a kvalitu stávajících zařízení, stejně jako nedostatek míst ve školkách využili nové příležitosti na trhu,“ vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák. „V obecné rovině se ale mladší muži samozřejmě prosazují především v oborech spojených s moderními technologiemi, jako jsou například činnosti související s webovými portály, přístup k internetu či výroba počítačů. Oproti tomu muži ve věku nad 45 let mají převahu v průmyslových oborech a zemědělských firmách,“ dodal analytik Bisnode.

„Za pozornost stojí, že jak u žen, tak u mužů dávají osoby vyššího věku přednost oboru Výroba nealkoholických nápojů (zde je podíl osob mladších 45 let pouze 18,60 % u žen a 20,71 % u mužů), zatímco pro mladší osoby je výrazně atraktivnější obor Destilace, rektifikace a míchání lihovin (48,02 % u žen a 38,69 % u mužů,“ uzavřel Petrák.

Obory, kterým dávají přednost muži pod 45 let

Podíl mužů pod 45 let

Obory, kterým dávají přednost muži nad 45 let

Podíl mužů pod 45 let

 
 
 

Denní péče o děti

80,85%

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

12,79%

 

Činnosti související s webovými portály

73,95%

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

13,18%

 

Maloobchod prostřednictvím internetu

71,12%

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

14,19%

 

Informační a komunikační činnosti

69,67%

Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla

14,93%

 

Vydavatelské činnosti

69,11%

Ostatní podobná ubytovací zařízení

15,37%

 

Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť

68,54%

Ostatní finanční zprostředkování

15,44%

 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

68,38%

Výroba spotřební elektroniky

15,50%

 

Výroba textilií

67,48%

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

15,69%

 

Právní činnosti

67,27%

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

17,48%

 

Výroba oděvů

65,74%

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

17,50%

 

Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

64,04%

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

17,72%

 

Ostatní poskytování úvěrů

63,37%

Provoz pískoven a štěrkopískoven, těžba jílů a kaolinu

18,13%

 

Činnosti v oblasti informačních technologií

63,36%

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

18,23%

 

Specializované návrhářské činnosti

63,27%

Výroba dutého skla

18,66%

 

Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť

 

62,75%

 

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

18,72%

 

Zdroj: databáze Bisnode

 

Chcete abychom vás kontaktovali?