Tisková zpráva

Podnikatelé začali hojně využívat s.r.o. s kmenovými listy

16 kvě 2017

Novela zákona o obchodních korporacích platná od roku 2014 umožňuje u společností s ručením omezeným vydat k podílu společníka kmenový list. Kmenové listy dokáží anonymizovat skutečného vlastníka společnosti. Zájem podnikatelů o tento typ firem v posledních třech letech prudce roste. V České republice je aktuálně 3 099 společností s ručením omezeným, které vydaly kmenové listy, což představuje 0,7 procent podnikatelské základny. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

„Kmenové listy dokáží anonymizovat skutečného vlastníka společnosti s ručením omezeným a zájem o tento typ firem mezi podnikateli prudce roste,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Kmenový list je listinný, neomezeně převoditelný, cenný papír. V podstatě se chová jako akcie na jméno. Převádí se předáním a rubopisem s jednoznačnou identifikací nabyvatele. Kmenový list resp. obchodní podíl se převádí předáním a zjednodušuje a zlevňuje převody obchodních podílů. Do doby, než je kmenový list předložen společnosti, přičemž není určena řádná lhůta, je podíl fakticky anonymní a identita skutečného majitele by nemusela být zjistitelná až do chvíle, kdy bude chtít vykonávat vůči společnosti svá práva.

 

Počty společností s ručením omezeným podle data založení s vydanými kmenovými listy

 

„Kmenové listy vydalo 2,5 procent, tj. 726 společností s ručením omezeným, které byly založeny v loňském roce, zatímco v roce 2014 se jednalo o 2 procenta nových subjektů, tedy o 487 společností s ručením omezeným. V letech 2014 až 2016 vzniklo 1 863 společností s ručením omezeným s vydanými kmenovými listy, což jsou tři pětiny všech firem s kmenovými listy. V registru smluv figuruje minimálně 126 dodavatelů s kmenovými listy, kteří vysoutěžili 513 zakázek v objemu převyšujícím 188 milionů korun. Čtvrtina společností s kmenovými listy má registrovanou adresu na virtuálním sídle,“ zhodnotila populaci firem Petra Štěpánová z Bisnode.

 

  Počet nových sro s kmenovými listy Počet nových sro Podíl na celku mezi novými sro
2014 487 24 870 1,96 %
2015 650 26 953 2,41 %
2016 726 28 837 2,52 %
       
celkem* 3 099 442 143 0,70 %

*data k 15. 4. 2017
Zdroj: Bisnode

 

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?