Novinka

Podzimní novinky v MagnusWebu

15 lis 2017

V aplikaci Bisnode MagnusWeb jsme nastavili vyhledávání pro nové události a rozšířili část, věnovanou skóringu a prevenci rizika, o nové signály.

 

Nové události

V rámci sledování událostí a změn jsme rozšířili vyhledávání o nové typy událostí:

 

Dotace CEDR

Informace z Centrální evidence dotací z rozpočtu ČR

 

Kontroly ČOI

Přehled kontrol České obchodní inspekce

 

Tresty právnických osob

Informace o trestech zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti ČR

 

Soudní rozhodnutí

Informace o platebních rozkazech zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti SR

 

Vyhledávání je přístupné uživatelům s licencí na modul Události.

 

 

Nové Signály

Do aplikace jsme implementovali 8 nových signálů. Uživatelům se tak nově zobrazuje 6 upozornění1 negativní a 1 informativní signál:

 

Výkon zástavního práva v registru zástavních práv

Subjekt má aktivní výkon zástavního práva v Notářském centrálním registru zástavních práv (SR).

Nízká běžná likvidita

Běžná likvidita (oběžná aktiva / krátkodobá pasiva) je nižší než 1 v nejmladší dostupné účetní závěrce.

Firma ve ztrátě

Firma vykázala v nejmladší dostupné účetní závěrce záporný výsledek hospodaření.

Zástavní právo v registru zástavních práv

Subjekt má aktivní zástavní právo v Notářském centrálním registru zástavních práv (SR).

Zástavní právo na podíl vlastníka

Subjekt má v Obchodním rejstříku zapsané zástavní právo na obchodní podíl jednoho ze svých vlastníků.

Historické exekuce v CRE

U subjektu již byla nalezena exekuce v Centrálním registru exekucí Slovenské komory exekutorů.

Potenciálně rizikové okolí

Ekonomicky spjaté okolí subjektu obsahuje minimálně 1/5 subjektů s alespoň jedním aktivním negativním indikátorem.

Povinnost publikovat smlouvy

Subjekt má povinnost publikovat smlouvy v Registru smluv.

 

Signály umožňují rychlejší čtení reportu firmy tím, že z velkého množství dat odvozují důležité informace, které jsou rozděleny na negativní, upozornění a informativní. V aplikaci jsou prezentovány popisem dané události, v detailu lze pak zobrazit definici daného signálu.

 

V aplikaci se nyní zobrazuje těchto 18 signálů:

 

Negativní

 • Vysoká zadluženost
 • Výkon zástavního práva v registru zástavních práv   NOVÉ
 • Záporný vlastní kapitál

 

Upozornění

 • Nízká běžná likvidita  NOVÉ
 • Nesplacený obchodní podíl
 • Firma ve ztrátě   NOVÉ
 • Zástavní právo v registru zástavních práv   NOVÉ
 • Zástavní právo na obchodní podíl
 • Zástavní právo na podíl vlastníka
 • Ekonomicky neaktivní subjekt
 • Historické exekuce v CEE
 • Historické exekuce v CRE   NOVÉ
 • Přerušené všechny živnosti
 • Shoda adresy s úřadem
 • Rizikové subjekty na adrese
 • Potenciálně rizikové okolí NOVÉ

 

Informativní

 • Vlastník v daňovém ráji
 • Povinnost publikovat smlouvy  NOVÉ

 

Signály se zobrazují uživatelům s licencí na modul Bisnode skóring.

 

Chcete abychom vás kontaktovali?