Tisková zpráva

Přes 70 % firem nesplnilo informační povinnost za rok 2015

24 led 2017

Informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 70 procent tuzemských společností. Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin vypršel koncem července 2016 a nejzazší termín uplynul na konci loňského roku. Nejhorší situace je v Praze a mezi firmami se žádnými nebo nízkými tržbami. Nejméně disciplinované jsou firmy, které podnikají ve velkoobchodu a maloobchodu. Analýzu dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.

„Ačkoliv počet firem, které plní informační povinnost rok od roku mírně stoupá, zákonem stanovená pravidla dlouhodobě neplní nadpoloviční většina společností. Někteří podnikatelé se informační povinnosti vyhýbají zcela záměrně, protože riziko razantního postihu ze strany státu je minimální. Současný stav z pohledu transparentnosti podnikatelského prostředí vnímáme jednoznačně negativně,“ komentuje statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Za rok 2015 doposud informační povinnost nesplnilo více než 70 procent firem, za rok 2014 necelých 61 procent. „Z hlediska právní formy, po dobu, kdy Bisnode tyto statistiky pravidelně sleduje, tuto zákonnou povinnost vždy spolehlivěji plnily akciové společností než společnosti s ručením omezeným, uvedla dále Petra Štěpánová z Bisnode.

 

Plnění informační povinnosti v letech 2011 - 2015*

 Právní forma %, které neplní 2015 %, které neplní 2014 %, které neplní 2013 %, které neplní 2012 %, které neplní 2011
Akciová společnost 59,29 % 45,41 % 38,88 % 34,18 % 32,43 %
Spol. s ručením omezeným 70,79 % 61,83 % 58,43 % 56,62 % 52,75 %
Celkem 70,10 % 60,81 % 57,17 % 55,11 % 51,33 %

Zdroj: Bisnode (*data k 10. 1. 2017)

 

Čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti

Naprosto nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které podle ČSÚ nevykazují tržby. V této kategorii informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo téměř 86 procent společností. „Dlouhodobě platí, že čím vyšší tržby, tím spolehlivější plnění informační povinnosti,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že v kategorii firem s tržbami přesahujícími jednu miliardu korun, informační povinnost za rok 2015 splnila každá pátá, nicméně v letech 2011 až 2014 informační povinnost splnilo víc než 94 procent subjektů.

 

Plnění informační povinnosti v letech 2010 – 2015* podle tržeb

 Kategorie tržeb %, které neplní 2015 %, které neplní 2014 %, které neplní 2013 %, které neplní 2012 %, které neplní 2011
neuvedeno 85,69% 85,11% 84,14% 79,80% 78,42%
1 - 9 999 999 Kč 61,55% 48,88% 43,75% 36,58% 35,15%
10 000 000 - 99 000 000 Kč 50,99% 34,00% 27,82% 21,58% 19,89%
100 000 000 Kč - 999 999 999 Kč 35,37% 16,96% 12,44% 9,12% 7,79%
 1 000 000 000 Kč a více 20,12% 5,74% 3,45% 2,97% 3,21%

Zdroj: Bisnode (*data k 10. 1. 2017)

 

Nejvíc hříšníků je mezi obchodníky

Velkoobchod a maloobchod je oblast podnikání, kde informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo více než 80 procent podnikatelských subjektů. V rámci velkoobchodu s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky finanční výkazy nezveřejnilo přes 88 procent společností. Naopak například v segmentech všeobecné ambulantní zdravotní péče, shromažďování a sběru nebezpečných odpadů, výroby elektřiny, pěstování obilí nebo pronájmu nemovitostí s nebytovými prostory informační povinnost splnila nadpoloviční většina firem.

 

Nejhorší plnění informační povinnost za rok 2015 podle předmětu činnosti

 Předmět činnosti %, které neplní 2015
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 88,36 %
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 87,44 %
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách 86,27 %
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupe 84,90 %
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejná 82,91 %
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 82,61 %
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 82,55 %
Výroba magnetických a optických médií 82,50 %
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 82,23 %
Maloobchod s textilem 81,76 %

Zdroj: Bisnode (*data k 10. 1. 2017), jen obory činnosti, ve kterých podniká nejméně 100 firem 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?