Tisková zpráva

Příjemci z programů COVID jsou nejčastěji malé a střední firmy

04 čvn 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam příjemců v programech COVID prostřednictvím úvěrů a záruk. Společnost Bisnode provedla analýzu úspěšných žadatelů – z 1 332 subjektů 90 % tvoří právnické osoby, s jasnou převahou společností s ručením omezeným, nejvíc žadatelů má sídlo v Jihomoravském kraji, Praze a Moravskoslezském kraji. Téměř 70 % příjemců má tržby v rozmezí 10–200 milionů korun. Podpora míří nejčastěji k firmám podnikajícím v silniční nákladní dopravě, stravování nebo obchodu s automobily.

„Podrobná analýza ukázala, že mezi úspěšnými žadateli o státem ručený úvěr v programu COVID převažují stabilní společnosti s nejvyšším Bisnode ratingem A – AAA a u žádného z příjemců neevidujeme negativní událost. Jediným nešvarem je fakt, že třetina firem, které čerpají státní podporu, nesplnila informační povinnost, tedy nezveřejnila finanční výkazy za rok 2018, a tím porušila zákon,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Spektrum úspěšných žadatelů o státem ručený úvěr je pestré, čítá více než 300 různých oblastí činnosti. Největší počet příjemců podniká v silniční nákladní dopravě, stravování, obchodu s automobily, ubytování a nespecializovaném velkoobchodu.

 

TOP 5 nejčastějších příjemců podle oboru činnosti

Obor činnosti

Počet příjemců

Podíl na celku

Silniční nákladní doprava

64

4,80 %

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

55

4,13 %

Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

28

2,10 %

Hotely

28

2,10 %

Nespecializovaný velkoobchod

28

2,10 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

V programech COVID byly nejčastěji úspěšné malé a střední firmy s ročním obratem mezi 10 a 30 miliony korun, což přestavuje téměř pětinu příjemců. Následují společnosti s obratem 30 – 60 milionů korun a 100 – 200 milionů korun, shodně se zhruba 17,5 % na celku.

Členění příjemců podle obratu

Kategorie obratu

Počet příjemců

Podíl na celku

10 000 000 - 29 999 999 Kč

246

18,46 %

30 000 000 - 59 999 999 Kč

234

17,56 %

100 000 000 - 199 999 999 Kč

233

17,49 %

60 000 000 - 99 999 999 Kč

201

15,09 %

200 000 000 - 299 999 999 Kč

99

7,43 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?