Tisková zpráva

V ČR je 103 000 spících firem, víc než polovina z nich má sídlo v Praze

12 lis 2018

Každá pátá firma registrovaná v České republice není aktivní. Podíl spících firem je o 5,75 procentních bodů vyšší mezi společnostmi s ručením omezeným než mezi akciovými společnostmi. Nadpoloviční většina neaktivních firem má sídlo v Praze. Neaktivní firmy jsou nejčastěji z oblasti podpůrných činností pro podnikání, činnosti cestovních agentur a kanceláří a úklidu. Data dnes zveřejnil Bisnode, leader v informacích a analytice o firmách.

V Česku je aktuálně registrováno 485 908 firem, z toho 459 608 společností s ručením omezených a 26 300 akciových společností. Podle interních odhadů Bisnode žádné podnikatelské aktivity nevyvíjí 102 913 firem, což je více než 21 % z celkového počtu firem v ČR. Mezi společnostmi s ručením omezeným je 21,5 % spících, zatímco mezi akciovými společnostmi 15,7 %. „Důvodem je vyšší finanční náročnost při založení a správně akciové společnosti. Pokud již podnikatel vynaloží finanční prostředky na založení akciové společnosti, tak ji zpravidla využívá pro podnikání. Naproti tomu založení společnosti s ručením omezeným se v posledních letech podstatně zjednodušilo, zrychlilo a zlevnilo, a tak není problém založit si firmy do zásoby nebo po ukončení aktivit si firmu jako prázdnou schránku nechat,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že zaplevelený obchodní rejstřík od subjektů, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně má ambice novela zákona o obchodních korporacích. Novela konkrétně počítá s tím, že obchodní korporaci by bylo možné zrušit bez likvidace, pokud nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období. Zároveň ji také není možné doručit výzvu ke splnění informační povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin.

Největší podíl spících firem je v Karlovarském kraji (28,8 %) a Praze (26,6 %), nejméně na Vysočině (12,0 %), Libereckém (21,0 %) a Pardubickém kraji (12,6 %). Z absolutního pohledu má nejvíc, 57 067 neaktivních firem sídlo v Praze. To je 55,5 % z celkového počtu spících firem v ČR.

Kraj

celkem firem

podíl spících

počet spících

celkem a.s.

počet spících

podíl spících

celkem s.r.o.

počet spících

podíl spících

Jihočeský

16 564

14,60 %

2 419

721

67

9,29 %

15 843

2 352

14,85 %

Jihomoravský

56 244

17,31 %

9 736

2 979

362

12,15 %

53 265

9 374

17,60 %

Karlovarský

10 030

28,80 %

2 889

299

47

15,72 %

9 731

2 842

29,21 %

Královéhradecký

14 153

12,30 %

1 741

693

60

8,66 %

13 460

1 681

12,49 %

Liberecký kraj

12 285

21,03 %

2 583

483

67

13,87 %

11 802

2 516

21,32 %

Moravskoslezský

34 353

12,10 %

4 155

1 798

172

9,57 %

32 555

3 983

12,23 %

Olomoucký

15 868

13,14 %

2 085

824

76

9,22 %

15 044

2 009

13,35 %

Pardubický

12 380

12,58 %

1 558

598

58

9,70 %

11 782

1 500

12,73 %

Plzeňský

16 829

20,26 %

3 409

623

83

13,32 %

16 206

3 326

20,52 %

Praha

214 353

26,62 %

57 067

13 819

2 742

19,84 %

200 534

54 325

27,09 %

Středočeský

37 411

19,98 %

7 475

1 495

214

14,31 %

35 916

7 261

20,22 %

Ústecký

19 650

21,82 %

4 287

788

112

14,21 %

18 862

4 175

22,13 %

Vysočina

9 535

12,00 %

1 144

460

27

5,87 %

9 075

1 117

12,31 %

Zlínský

16 253

14,55 %

2 365

720

52

7,22 %

15 533

2 313

14,89 %

Celkem

485 908

21,18 %

102 913

26 300

4 139

15,74 %

459 608

98 774

21,49 %

*statistika zahrnuje jen společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode

V některých segmentech podnikání podíl neaktivních firem přesahuje 40 %. Jedná se o podpůrné činnosti pro podnikání, činnosti cestovních kanceláří a agentur a úklidové činnosti. Naopak obory inženýrské činnosti, poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť nebo výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace se vyznačují minimálním podílem spících společností.

TOP 5 oborů činnosti s nejvyšším a nejnižším podílem spících firem

Obor činnosti

Podíl spících

Obor činnosti

Podíl spících

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

42,42 %

Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

 

0,64 %

Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

41,61 %

Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť

0,74 %

 

Úklidové činnosti

41,24 %

Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

 

0,97 %

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení

39,97 %

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

 

1,60 %

 

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

37,67 %

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

1,67 %

 

Poznámka: jen obory, ve kterých podniká nejméně 100 subjektů

Zdroj: Bisnode

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?