Tisková zpráva

V ČR je 20 754 nespolehlivých plátců DPH, tři čtvrtiny z nich jsou společnosti s ručením omezenýmV ČR je 20 754 nespolehlivých plátců DPH, 3 čtvrtiny z nich jsou společnosti s ručením omezeným

16 dub 2020

Ke konci března v České republice podnikalo 20 754 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 17 %. Jedná se o 6 052 nespolehlivých plátců DPH a 14 702 nespolehlivých osob. Mezi nespolehlivými plátci DPH jednoznačně dominují společnosti s ručením omezeným. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode, leader v oblasti dat a analytiky o firmách.

„Černá listina nespolehlivých plátců DPH se neustále rozrůstá a láme jeden rekord za druhým. V prvním kvartálu přibylo 665 nových firem. Přesto, že se jedná o vysoký přírůstek, ve srovnání s rokem 2019 došlo ke zpomalení,“ zhodnotila aktuální data analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

 

Vývoj počtu nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob

Zdroj: Bisnode

 

Ačkoliv nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou osoby samostatně výdělečně činné, nejvíce nespolehlivých subjektů je mezi společnostmi s ručením omezeným. Jedná se o 16 238 společností s ručením omezeným, které tak představují 78% podíl mezi všemi nespolehlivými subjekty.

 

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami

 

s.r.o.

živnostníci

Nespolehliví plátci DPH

4 672

935

Nespolehlivé osoby

11 566

1 407

Celkem

16 238

2 342

Zdroj: Bisnode 

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 11 590, tedy 56 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 741 firem, což představuje 13% podíl.

 

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů

 

Nespolehliví plátci DPH

Nespolehlivé osoby

Celkem

Podíl na celku

Jihočeský kraj

82

151

233

1,12 %

Jihomoravský kraj

625

2116

2 741

13,21 %

Karlovarský kraj

28

158

186

0,90 %

Královéhradecký kraj

150

377

527

2,54 %

Liberecký kraj

113

267

380

1,83 %

Moravskoslezský kraj

305

761

1066

5,14 %

Olomoucký kraj

114

367

481

2,32 %

Pardubický kraj

68

145

213

1,03 %

Plzeňský kraj

184

326

510

2,46 %

Praha

3442

8148

11 590

55,84 %

Středočeský kraj

430

967

1397

6,73 %

Ústecký kraj

282

540

822

3,96 %

Vysočina

73

128

201

0,97 %

Zlínský kraj

130

227

357

1,72 %

Neurčeno

26

24

50

0,24 %

Celkem

6052

14 702

20 754

100 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?