Tisková zpráva

V ČR je přes 20 000 firem, které nespolehlivě odvádí DPH

08 led 2020

Ke konci loňského roku počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal hranici 20 000. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3 382, z 16 707 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. „I když problémové subjekty přibývají stále rychlým tempem, v porovnání s rokem 2018 došlo k výraznému zpomalení,“ říká Petra Štěpánová z poradenské společnosti Bisnode, která je leaderem v oblasti dat a analytiky o firmách.

Černá listina nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob aktuálně čítá 6 106 nespolehlivých plátců DPH a 13 983 nespolehlivých osob. „Celkem tak jde o 20 089 firem, které mohou své obchodní partnery přivést do problémů, pokud neodvedou daň z přidané hodnoty zhodnotila statistiku analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Nespolehliví plátci DPH budou zcela jistě přibývat i v dalších měsících, nicméně aktuální data naznačují, že o něco pomaleji,“ dodala analytička z Bisnode s tím, že v roce 2018 přibylo 4 727 nespolehlivých společností, zatímco v uplynulém roce se jednalo o 3 382 subjektů.

Vývoj počtu nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob

Zdroj: Bisnode

 

Co do počtu, nejvíc seznam nespolehlivých plátců a osob plní společnostmi s ručením omezeným a živnostníci. Ke konci roku 2019 to bylo 15 696 společností s ručením omezeným a 2 278 živnostníků. „Mezi lety 2018 a 2019 v registru přibylo 2 706 společností s ručením omezeným a 329 živnostníků. A to přesto, že nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou živnostníci,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že v ČR koncem roku působilo necelých 482 000 s.r.o. a 1 942 000 živnostníků. „To znamená, že na trhu je 3,3 % s.r.o., které porušily povinnosti vztahující se ke správě daně nebo nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, či podnik podezřelý z účasti na podvodu,” uzavřela analytička Bisnode.

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami

 
 

2019

2018

 

s.r.o.

živnostníci

s.r.o.

živnostníci

Nespolehliví plátci DPH

4 695

961

6 281

1 104

Nespolehlivé osoby

11 001

1 317

6 709

845

Celkem

15 696

2 278

12 990

1 949

Zdroj: Bisnode

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 11 201, tedy 54 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 662 firem, což představuje 13% podíl.

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů

 

 

Nespolehliví plátci DPH

Nespolehlivé osoby

Celkem

Podíl na celku

Jihočeský kraj

82

78

160

0,96 %

Jihomoravský kraj

1 103

1 224

2 327

13,93 %

Karlovarský kraj

94

82

176

1,05 %

Královéhradecký kraj

158

308

466

2,79 %

Liberecký kraj

120

184

304

1,82 %

Moravskoslezský kraj

326

494

820

4,91 %

Olomoucký kraj

142

275

417

2,50 %

Pardubický kraj

64

99

163

0,98 %

Plzeňský kraj

220

221

441

2,64 %

Praha

4 496

4 476

8 972

53,70 %

Středočeský kraj

565

665

1 230

7,36 %

Ústecký kraj

352

347

699

4,18 %

Vysočina

72

101

173

1,04 %

Zlínský kraj

152

172

324

1,94 %

Neurčeno

23

12

35

0,21 %

Celkem

7 969

8 738

16 707

100,00 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.

Institut nespolehlivé osoby byl zaveden novelou z července 2017. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?