Tisková zpráva

V roce 2016 se počet nespolehlivých plátců DPH zvýšil o 110 %

10 led 2017

Ke konci loňského roku bylo v registru nespolehlivých plátců DPH 7 457 subjektů. V roce 2016 se jejich celkový počet zvýšil o 3 903, a jen v průběhu prosince jich přibylo 531. Statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která se zabývá poskytováním ekonomických informací o firmách.

„Mezi lety 2015 a 2016 se počet nespolehlivých plátců DPH v České republice zvýšil o 110 procent z 3 554 na 7 457 subjektů,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že v posledních měsících loňského roku noví nespolehliví plátci DPH přibývali rychlejším tempem. „Poslední kvartál 2016 byl v loňském roce z pohledu přírůstku nejdynamičtější, jejich počet vzrostl o 1 283,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode.

Nejvíc nespolehlivých plátců je mezi společnostmi s ručením omezeným (5 722, tj. 76,7 procent) a živnostníky (1 173, tj. 15,7 procent). „Z dlouhodobějších statistik vyplývá, že mezi nespolehlivými subjekty roste podíl společností s ručením omezeným, naopak podíl živnostníků klesá,“ upozornila analytička Bisnode. Z pohledu právní formy podnikatelského subjektu ale největší podíl nespolehlivých plátců vykazují evropské společnosti (7,7 procent), společnosti s ručením omezeným (3 procenta) a družstva (2,8 procent).

 

Zdroj: Bisnode

 

Více než polovinu nových nespolehlivých plátců DPH v roce 2016 tvořily firmy s tržbami do 10 milionů korun. S 22 procenty následovaly subjekty, které tržby dle klasifikace ČSÚ neuvádí nebo nevykazují a s 17 procenty společnosti s tržbami mezi 10 a 60 miliony korun.

 

Nespolehliví plátci DPH podle tržeb

Interval tržeb (v Kč) prosinec
2016
září
2016

červen

2016

březen

2016

prosinec

2015

září

2015

červen

2015

listopad

2014

Neuvádí 1 873 1 617 1 464 1 300 1 009 530 170 66
1 – 9 999 999 3 925 3 140 2 792 2 372 1 792 862 231 42
10 000 000 – 59 999 999 1 196 1 000 878 747 533 305 131 24
60 000 000 – 99 999 999 142 120 114 96 87 60 38 4
100 000 000 - 999 999 999 208 191 172 147 124 86 55 11
Více než 1 000 000 000 13 11 11 8 9 8 5 2
Neurčeno 100 95 99 92        
Celkem 7 457 6 174 5 530 4 762 3 554 1 851 630 149

Zdroj: databáze Bisnode
Téměř polovina nových nespolehlivých plátců DPH v loňském roce má registrované sídlo v Praze. V rámci celé populace firem, které spolehlivě neodvádí daň z přidané hodnoty, má v hlavním městě adresu více než dvě pětiny subjektů. V uplynulém roce vysoké nové přírůstky zaznamenal dále Středočeský (14 procent) a Jihomoravský kraj (13 procent).

Nespolehliví plátci DPH podle krajů

Kraj prosinec
2016
září
2016

červen

2016

březen
2016

prosinec

2015

září

2015

červen

2015

listopad
2014
Praha 3 157 2 243 2 009 1 695 1 298 598 230 66
Jihomoravský kraj 1240 1 181 1 097 984 735 403 193 38
Plzeňský kraj 267 233 196 176 128 72 27 9
Středočeský kraj 674 562 482 301 127 59 8 8
Královéhradecký kraj 333 323 313 321 305 271 70 7
Ústecký kraj 436 391 328 319 263 156 29 5
Jihočeský kraj 62 67 66 53 51 13 9 4
Moravskoslezský kraj 371 328 269 244 188 104 35 4
Pardubický kraj 97 105 101 95 67 37 10 3
Olomoucký kraj 243 219 181 138 94 26 5 2
Liberecký kraj 166 140 128 110 48 11 5 1
Zlínský kraj 220 211 203 202 165 54 6 2
Vysočina 91 77 75 64 62 44 3 0
Karlovarský kraj 96 93 80 59 22 3 0 0
Neurčeno 3 1 2 1 1 0 0 0

Zdroj: databáze Bisnode

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?