Tisková zpráva

Většina firem stále nezveřejnila finanční výkazy za rok 2019

09 zář 2020

Z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, bylo letos možné podávat daňové přiznání za rok 2019 až do 18. srpna. Přesto, že tento termín již uplynul, výsledky svého hospodaření ve sbírce listin doposud nezveřejnilo 81 % společností. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode, která má k dispozici nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o firmách, informační povinnost v období mezi lety 2016 a 2018 nesplnila nadpoloviční většina firem.

„Vzorec chování většiny podnikatelů je každý rok stejný. V řádném termínu výsledky hospodaření své firmy do sbírky listin uloží jen zhruba každý pátý, následně podíl společností se zveřejněnými finančními výkazy narůstá, nicméně v delším časovém horizontu tuto zákonnou povinnost splní jen téměř každá druhá firma,“ hodnotí statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že za posledních pět let ani jednou finanční výkazy nezveřejnilo zhruba 150 000 firem, což je asi třetina společností registrovaných v ČR.

Dlouhodobé statistiky Bisnode ukazují, že lepší přístup k plnění informační povinnosti mají akciové společnosti než společnosti s ručením omezeným.

 

Podíl firem, které v letech 2014 až 2019 nesplnily informační povinnost

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Akciová společnost

77,34 %

47,89 %

41,75 %

37,38 %

35,26 %

33,26 %

Společnost s ručením omezeným

81,69 %

60,51 %

54,61 %

51,73 %

50,17 %

49,13 %

Celkem

81,47 %

59,84 %

53,90 %

50,91 %

49,29 %

48,16 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020)

 

Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se podstatně liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu.

Podle aktuálních dat Bisnode nejlépe informační povinnost za rok 2019 plní společnosti, které podnikají ve výrobě a rozvodu tepla, kde výsledky hospodaření zveřejnilo 43 % subjektů. Na opačném pólu jsou firmy, které se zabývají nákupem a následným prodejem vlastních nemovitostí. Mezi těmito společnostmi finanční výkazy zveřejnilo 8 % firem.

 

TOP 5 nejhorších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2019

Obor činnosti

Podíl firem, které nesplnily

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

91,62 %

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

90,32 %

Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

89,62 %

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

89,58 %

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zast.

88,80 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020), jen obory činnosti s více než 100 společnostmi

 

TOP 5 nejlepších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2019

Obor činnosti

Podíl firem, které nesplnily

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

67,64 %

Výroba elektřiny

65,36 %

Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

64,29 %

Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.

62,83 %

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

57,33 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020), jen obory činnosti s více než 100 společnostmi

 

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2019 podle tržeb

Z dlouhodobých statistik Bisnode vyplývá, že čím společnost vykazuje vyšší tržby, tím je plnění informační povinnosti spolehlivější. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon nižší než 10 %. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 % subjektů.

 

 

2019

2018

2017

neuvedeno

89,98 %

83,47 %

81,77 %

1 - 9 999 999 Kč

76,70 %

49,13 %

41,68 %

10 000 000 - 99 000 000 Kč

73,25 %

37,32 %

28,06 %

100 000 000 Kč - 999 999 999 Kč

64,95 %

19,71 %

13,42 %

 1 000 000 000 Kč a více

48,23 %

7,15 %

5,30 %

Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)

 

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2019 podle sídla

Praha je opakovaně region, kde podniká největší podíl firem, které se vyhýbají plnění informační povinnosti. Za rok 2019 finanční výkazy do sbírky listin neuložilo 84,4 % pražských firem, což je o 3 procentní body nad celorepublikovým průměrem, za rok 2018 je hlavní město 7 procentních bodů na zbytkem republiky.

 

2019

2018

2017

Jihočeský kraj

78,21 %

50,86 %

44,73 %

Jihomoravský kraj

82,12 %

63,32 %

57,96 %

Karlovarský kraj

79,93 %

54,65 %

49,19 %

Královéhradecký kraj

72,76 %

43,94 %

36,55 %

Liberecký kraj

82,17 %

62,23 %

57,23 %

Moravskoslezský kraj

78,74 %

43,91 %

32,11 %

Olomoucký kraj

77,94 %

49,51 %

42,87 %

Pardubický kraj

73,99 %

45,51 %

32,71 %

Plzeňský kraj

80,64 %

56,56 %

52,44 %

Praha

84,40 %

66,63 %

61,89 %

Středočeský kraj

79,62 %

57,74 %

52,13 %

Ústecký kraj

78,26 %

57,54 %

52,51 %

Vysočina

75,64 %

49,69 %

42,95 %

Zlínský kraj

79,34 %

55,54 %

48,12 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020)

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?