Tisková zpráva

Většina nových firem začíná podnikat s minimálním základním kapitálem

10 bře 2020

Možnost založit společnost s ručením omezeným s minimální výši vkladu vlastníka do základního kapitálu společnosti preferuje čím dál víc podnikatelů. Z firem, které byly založeny v loňském roce, má základní kapitál nižší než 200 000 korun necelých 86 % z nich. Podnikatelé pro svoji novou firmu nejčastěji volí základní kapitál ve výši 1 000 nebo 10 000 korun. Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.

„Popularita firem s nízkým kapitálem je v posledních letech na vzestupu. Zakládat společnosti s ručením omezeným s minimálním kapitálem umožnil zákon o obchodních korporacích platný od roku 2014 s cílem odstranit nadbytečné bariéry při vstupu do podnikání,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podle dat Bisnode se počet nově založených společností s ručením omezeným v období od 2014 do 2017 každoročně zvyšoval. Od roku 2018 se tento trend obrátil, nicméně stále bylo každý rok založeno více nových firem než před rokem 2014. „Zatímco v roce 2014 bylo založeno 69 % společností s ručením omezeným s kapitálem nižším než 200 000 Kč, zatímco loni jich bylo téměř 86 %,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

Základní kapitál v nově vzniklých s.r.o. (2014 – 2019)

Základní kapitál

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 Kč

7,41 %

5,52 %

4,49 %

4,58 %

3,85 %

3,32 %

2 – 199 999 Kč

61,47 %

72,57 %

76,93 %

79,50 %

81,13 %

82,28 %

Nižší než 200 000 Kč celkem

68,88 %

78,09 %

81,42 %

84,08 %

84,99 %

85,60 %

200 000 Kč

25,00 %

17,96 %

14,68 %

12,20 %

11,53 %

11,37 %

Vyšší než 200 000 Kč

6,12 %

3,95 %

3,90 %

3,72 %

3,48 %

3,02 %

Zdroj: Bisnode

Do základního kapitálu nových společností s ručením omezeným v roce 2019 podnikatelé investovali 4,3 miliardy korun, průměrný základní kapitál jedné firmy tak přesahuje 147 900 korun.  Meziročně se snížil celkový objem kapitálu v základním jmění o 0,9 miliardy korun a průměrný základní kapitál se snížil o 23 600 korun.

V roce 2019 byl mezi nově založenými firmami nejčastější základní kapitál ve výši 1 000 Kč. S tímto základním kapitálem byla loni založena více než pětina společností s ručením omezeným. Následoval kapitál 10 000 Kč, který má 17 % nových firem a kapitál ve výši 100 000 Kč u 12,5 % společností s ručením omezeným. Základní kapitál ve výši 200 000 korun má 11,4 % firem založených v uplynulém roce. Minimální výši základního kapitálu, tedy 1 Kč, zvolilo jen 3,3 % společností, které byly loni v registrovány.

TOP 5 - nejčastější základní kapitál u sro založených v roce 2019

Základní kapitál

Počet firem

Podíl na celku

1 000 Kč

6 300

21,87 %

10 000 Kč

4 884

16,96 %

100 000 Kč

3 588

12,46 %

200 000 Kč

3 278

11,38 %

20 000 Kč

1 807

6,27 %

Zdroj: Bisnode

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete abychom vás kontaktovali?