Odvětví

Využití Smart Data ve vašem odvětví
Data – surovina naší doby

Data – surovina naší doby

Dělejte chytrá rozhodnutí podložená těmi správnými informacemi

S pomocí dat se toho můžeme hodně naučit o světě kolem nás. Rozvoj společnosti založené na přístupu k datům je dnes nebývale rychlý. S přístupem ke správným informacím ve správný čas můžeme činit chytrá rozhodnutí - bez ohledu na to, zda máme na starosti e-commerce, jednáme v zájmu orgánu veřejné správy, nebo zodpovídáme za dodržování compliance v bance.

Pomocí dat můžeme porozumět našim zákazníkům a interpretovat prostředí, ve kterém se pohybujeme. Můžeme vytvářet ziskovější podnikání, být relevantnější v komunikaci směrem k cílovým skupinám, lépe cílit a časovat nabídky či kampaně.

Díky neustálému přístupu k aktualizovaným a kvalitním informacím si můžeme být jisti, že naše rozhodnutí v oblasti risk & credit jsou přijímána na základě zákona. Zároveň máme možnost čím dál více se spolehnout na automatizované služby.

Se správnými informacemi ze zdrojů s bohatými a aktuálními daty můžeme provádět inteligentní, bezpečná a optimalizovaná obchodní rozhodnutí - bez ohledu na odvětví, ve kterém se pohybujeme.

Získejte podporu od Bisnode pro celý váš zákaznický cyklus.

Využijte Smart Data pro růst prodejů a získání loajálních zákazníků.

Nalezení nových zákazníků

Využijte Smart Data k zaujetí těch zákazníků, kteří jsou nejblíže k nákupnímu rozhodnutí – při úrovni rizika, která nejvíce vyhovuje vašim obchodním cílům. Za pomoci našich dat a analytických modelů vám můžeme pomoci najít nejlepší potenciální zákazníky a zjistit, co a kdy si s největší pravděpodobností koupí.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

Zvýšení obchodních konverzí

Zvyšte míru konverze u vašich nejlepších zákazníků – s využitím Smart Data optimalizujte kritéria a procesy u vašich nabídek. Přizpůsobte své nabídky a maximalizujte ROI pro různé zákaznické segmenty díky kombinaci finančních informací a tržních dat pro každého potenciálního klienta.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktujte nás

Podpora dalšího prodeje

Použijte Smart Data pro získání detailních pohledů, které vám pomohou reagovat v reálném čase – ať již se jedná o příležitosti k dodatečným prodejům, nebo události upozorňující na zvýšenou hladinu rizika u daného klienta. Integrací našich analytických nástrojů do vašeho CRM nebo systému pro marketing automation a podporu obchodu vám můžeme pomoci vytvořit denní predikce o nejlepších prodejních příležitostech příležitostech mezi vašimi zákazníky. Zároveň vám pomůžeme ohlídat hrozící rizika.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktujte nás

Řešení

Bisnode řešení zajišťují, že všechna data, a to jak vaše vlastní tak námi dodávaná, jsou vysoce kvalitní. Díky analýze vašich dat o zákaznících a jejich porovnáním se správnými údaji můžete dělat informovaná rozhodnutí, mít jistotu, s kým obchodujete a racionalizovat své marketingové a obchodní aktivity.

Budování zákaznické loajality

Využijte Smart Data pro průběžný monitoring a správu vztahů se svými zákazníky během celého zákaznického cyklu. Integrací našich nástrojů pro Smart Data do vašeho CRM, CX nebo systému pro marketing automation vám můžeme pomoci spravovat vaše vztahy se zákazníky.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktujte nás

Řešení

Bisnode řešení zajišťují, že všechna data, a to jak vaše vlastní tak námi dodávaná, jsou vysoce kvalitní. Díky analýze vašich dat o zákaznících a jejich porovnáním se správnými údaji můžete dělat informovaná rozhodnutí, mít jistotu, s kým obchodujete a racionalizovat své marketingové a obchodní aktivity.