Odvětví

Veřejný sektor

check_fat_green.png

Získejte cenné informace prostřednictvím detailních článků

check_fat_green.png

Zvyšte přehled o svém odvětví pomocí řešení na míru

check_fat_green.png

Zůstaňte o krok napřed sledováním nejnovějších trendů

Data jako spolehlivá opora pro rozhodnutí

Data jako spolehlivá opora pro rozhodnutí

Municipality a vládní instituce každodenně řeší problémy, které jsou důležité jak pro spotřebitele, tak pro podniky a firmy. Mohou zahrnovat významné strategické investice nebo rozhodnutí, která se dotýkají jednotlivců. Společné mají to, že potřebují správnou podporu při rozhodování.

Pokud vedení čelí klíčovým otázkám vývoje, potřebuje nejen přesná data a analýzy, ale také schopnost předkládat informace a výsledky srozumitelným a snadno přístupným způsobem. Pro úředníky s vysokou pracovní zátěží jsou přesná a ověřená klíčová. Musí ale také mít důvěru, že jsou tato data kompletní. Když se očekává, že vše bude rychlejší, jsou fungující rutinní procesy nezbytné nejen proto, aby občané získali rovné zacházení a služby od úřadů, ale také aby se snížil stres pracovníků.

Správa a rozhodování jsou čím dál složitější, k dispozici je ale stále více řešní na jejich usnadnění. Přístup k datům, analýzy a přehledy z kombinovaných dat zajišťují spolehlivou podporu rozhodování, efektivní postupy a porozumění občanům. To poskytuje podmínky pro zajištění jak spravedlivého zacházení, přesných rozhodnutí a pro pomoc městům a agenturám zůstat přitažlivými zaměstnavateli. Inteligentní data to umožňují.

Získejte podporu od Bisnode pro celý váš zákaznický cyklus.

Využijte Smart Data pro růst prodejů a získání loajálních zákazníků.

Nalezení nových zákazníků

Využijte Smart Data k zaujetí těch zákazníků, kteří jsou nejblíže k nákupnímu rozhodnutí – při úrovni rizika, která nejvíce vyhovuje vašim obchodním cílům. Za pomoci našich dat a analytických modelů vám můžeme pomoci najít nejlepší potenciální zákazníky a zjistit, co a kdy si s největší pravděpodobností koupí.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

Zvýšení obchodních konverzí

Zvyšte míru konverze u vašich nejlepších zákazníků – s využitím Smart Data optimalizujte kritéria a procesy u vašich nabídek. Přizpůsobte své nabídky a maximalizujte ROI pro různé zákaznické segmenty díky kombinaci finančních informací a tržních dat pro každého potenciálního klienta.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktujte nás

Podpora dalšího prodeje

Použijte Smart Data pro získání detailních pohledů, které vám pomohou reagovat v reálném čase – ať již se jedná o příležitosti k dodatečným prodejům, nebo události upozorňující na zvýšenou hladinu rizika u daného klienta. Integrací našich analytických nástrojů do vašeho CRM nebo systému pro marketing automation a podporu obchodu vám můžeme pomoci vytvořit denní predikce o nejlepších prodejních příležitostech příležitostech mezi vašimi zákazníky. Zároveň vám pomůžeme ohlídat hrozící rizika.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktujte nás

Budování zákaznické loajality

Využijte Smart Data pro průběžný monitoring a správu vztahů se svými zákazníky během celého zákaznického cyklu. Integrací našich nástrojů pro Smart Data do vašeho CRM, CX nebo systému pro marketing automation vám můžeme pomoci spravovat vaše vztahy se zákazníky.

Jste připraveni používat data pro řízení svých činností?

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings;

Kontaktujte nás