Bezpečnost a ochrana údajů

291.jpg

Společně s technologickým a IT zabezpečením, chrání informační bezpečnost cenné a někdy i citlivé údaje, které pro společnost představují základní živobytí. Stejně důležité je, aby byli zaměstnanci proškoleni a aktualizovali bezpečnostní procesy a udržovali obecné povědomí o bezpečnosti.

Bezpečnost je hlavní faktorem, o němž je nutno uvažovat ve fázi vývoje všech nových produktů, a proto provádíme vlastní bezpečnostní testy u stávajících produktů, a stejně tak využíváme třetí osoby k zátěžovým zkouškám u stávajících i nových produktů.

Společnost Bisnode každý den tvrdě pracuje na to, aby získala důvěru klientů a partnerů ochranou dat prostřednictvím jejich silného zabezpečení. Data jsou chráněna šifrováním a poslední generací prostředků proti škodlivému softwaru. Systémy jsou non-stop monitorovány a společnost Bisnode uplatňuje zásady a postupy pro autorizaci přístupu k různým systémům a informacím.

Ochrana údajů u společnosti Bisnode rovněž zahrnuje i zpracovávání údajů, které se realizuje v souladu s přísnými interními nařízeními a v souladu s předpisy EU i místním právem. Kvůli rychlému rozvoji technologií je současná Směrnice EU 95/46/ES již zastaralá. Od roku 2012 EU tuto Směrnice a zaváděla modernizovaný a harmonizovaný rámec ochrany údajů po celém svém území.

Reformované nařízení o ochraně údajů bude platit od 25. května 2018 a k zajištění jejího dodržení byla v rámci společnosti Bisnode zřízena projektová skupina. Ochrana údajů má nejvyšší důležitost a naše přísná opatření v oblasti bezpečnosti údajů znovu naše klienty a partnery ujišťují o tom, že nám mohou svěřit své osobní a často citlivé údaje.

Společnost Bisnode jmenovala s účinností od února 2017 pracovníka skupiny pro ochranu osobních údajů (DPO). Hlavními povinnostmi tohoto pracovníka na úrovni skupiny bude řídit jednotlivé DPO ve společnostech Bisnode ve spojení s auditorskou funkcí a poskytovat podporu Programu společnosti Bisnode pro Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Více o GDPR