Bisnode Gnosus

Bisnode Arachné

Rozkrytí skrytých vazeb mezi firmami
Chci vědět víc
check_fat_green.png

Report

check_fat_green.png

Vazby

check_fat_green.png

Monitoring

Kdo je s kým spřízněn?

Kdo je s kým spřízněn?

Arachné umožňuje vyhodnocení rizikovosti okolí společnosti vizualizací majetkových, personálních, adresných či obchodních vazeb.

Bisnode Arachné (na platformě Gnosus) je moderní a rychlá webová aplikace. Umožňuje rozkrývat vztahy plynoucí z ekonomicky spjatého okolí prověřovaného subjektu v České a Slovenské republice. K dispozici je také detailní výpis kreditních, obchodních a negativních informací formou přehledného reportu. Automatické hlídání důležitých změn negativních stavů ve vašem portfoliu zajistí monitoring. Díky Arachné je možné při rozhodování uvažovat v širších souvislostech a hodnotit tak rizikovost subjektů komplexně.

 

Moduly

Moduly

Bisnode Arachné obsahuje různé moduly, z nichž každý má jiné zaměření

  • Modul Report poskytuje detailní přehled dostupných informací o jedné společnosti. Zahrnuje vše od identifikačních a registračních údajů, přes kontakty, osoby ve firmě až po majetkové vazby, kreditní a negativní informace, finanční výsledky s finanční analýzou či obchodní informace. Report je pro větší přehlednost rozdělen do datových bloků, které je možné celé skrývat a volit úroveň podrobnosti zobrazovaných informací. Pro uživatelský komfort nechybí interaktivní grafy a tabulky.

  • Modul Vazby poskytuje užitečné funkce pro analýzu aktivních a historických ekonomických vazeb mezi subjekty v Čechách a na Slovensku, včetně přesahu majetkových vazeb do zahraničí. Jedná se o komfortní nástroj s intuitivním ovládáním, který umožňuje rozkrývání ekonomicky spjatého okolí zvoleného subjektu, vyhledání vzájemného propojení mezi dvěma subjekty a zobrazení tzv. definitivního majetkového vlivu, který umožňuje rychlou identifikaci skutečného vlastníka sledované firmy i v nepřehledné majetkové struktuře. Díky přítomnosti negativních a kreditních indikátorů přímo u subjektů v grafu vazeb je možné vztahy mezi subjekty hodnotit zcela komplexně. 
  • Modul Monitoring poskytuje automatické sledování změn ve vašem portfoliu. Zachycená změna bude k dispozici v aplikaci spolu s dalšími užitečnými funkcemi nebo bude odeslána na nastavené mailové adresy. Veškeré nastavení monitoringu má uživatel plně k dispozici a může ho operativně měnit dle aktuálních potřeb – u každé sledované skupiny firem lze nastavit, jaké typy změn chci sledovat, komu a jak často budou změny zasílány, případně zda sledovat negativní, pozitivní, či neutrální změny. Díky tomu není uživatel přehlcen nadbytečnými informacemi a dostává jen ty informace, které aktuálně potřebuje. V aplikaci lze prohlížet také historicky zachycené změny až měsíc zpětně.

Bisnode Arachné

Customer Case

Nadace Sirius - dohledání informací o subjektech

Jsme schopni dohledat, nebo naopak vyloučit společné vazby mezi subjekty.

Dozvědět se více

První kroky s produkty Bisnode

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pro produkty Bisnode

Jsme Vám k dispozici ve všední dny mezi 9.00 a 16.00