D&B Data Integration Toolkit

S integrovanými daty budou vaše systémy více smart
Více informací
check-mark-blue.png

Maximalizujte využití svých existujících systémů

check-mark-blue.png

Optimalizujte finanční rizika díky aktualizovaným kreditním informacím

check-mark-blue.png

Zvyšte svou efektivitu pomocí standardizovaných informací

Maximalizujte využití svých business systémů

Maximalizujte využití svých business systémů

Mnoho společností investuje velké množství zdrojů do nákupu a implementace různých typů business systémů. Díky trendu digitalizace se systémy stávají stále důležitějšími pro podnikání a neustále rostou i požadavky na integraci. Pomocí přístupu do jediného nástroje pro podporu rozhodování šetříte čas i zdroje a navíc zajistíte kvalitu rozhodování i analýz.

D&B Data Integration Toolkit automatizuje vaše business procesy a snadno a flexibilně integruje data Dun & Bradstreet do vašich systémů a aplikací bez ohledu na vaše IT prostředí. To vám dává přístup k těm informacím o firmách, které potřebujete, nákladově efektivním způsobem.

Optimalizujte rizika a vyhněte se kreditním ztrátám

Optimalizujte rizika a vyhněte se kreditním ztrátám

Díky správné podpoře rozhodování se vyhněte finančním rizikům

 • Zefektivněte hodnocení rizika díky integrovaným kreditním informacím ve vašich vlastních aplikacích
 • Čiňte spolehlivá finanční rozhodnutí za pomocí přístupu k aktualizovaným a kvalitním informacím o firmách
 • Získejte příležitost jednat včas díky systému, který vám zasílá výstražné signály, když monitoring zákazníka nebo dodavatele ukáže změnu v riziku
Šetřete čas i zdroje s datovou integrací

Šetřete čas i zdroje s datovou integrací

Zvyšte svou efektivitu se všemi informacemi zahrnutými do vašeho existujícího systému

 • Uvolněte si ruce i čas díky automatickému onboardingu zákazníků a dodavatelů do svých business systémů
 • Díky DUNSRight™ Quality procesu a unikátnímu D&B DUNS číslu zvyšte kvalitu a standardizujte své informace o firmách bez ohledu na to, odkud vaši obchodní partneři pocházejí
 • Zajistěte kvalitu svých dat díky přímému přístupu do největší celosvětové databáze firem – informace o 300 milionech subjektů jsou aktualizovány ze 30 000 zdrojů
S integrovanými daty budou vaše systémy více smart

S integrovanými daty budou vaše systémy více smart

Integrujte data a získejte přístup ke kvalitním informacím o firmách

 • Identifikujte nové příležitosti k podnikání díky přístupu k D&B databázi s informacemi o 300 milionech společností na celém světě
 • Zvyšte svůj obrat prostřednictvím podrobných informacích o stávajících i potenciálních zákaznících
 • Vytvořte vyjednávací prostor s dodavateli a identifikujte nové příležitosti díky hlubokému porozumění korporátním vlastnickým strukturám – zjistěte, jak jsou společnosti propojeny a analyzujte své vztahy s danou skupinou společností

Každý den potřebuje velké množství zaměstnanců nalézt, ověřit, ohodnotit a monitorovat různé typy obchodních partnerů. D&B Connect je platforma pro přímou integraci do SAP, která umožní zlepšit rozhodovací procesy. Produkt je navržen pro usnadnění pracovních postupů a zamezení vkládání nesprávných informací do systému.

D&B Connect podporuje řízení kmenových dat, nákupu, prodeje, marketingu, výpůjček a monitoringu. Umožňuje vytváření uživatelských pracovních postupů pro prvotní zavádění zákazníka / dodavatele i pro monitoring změn.

D&B Connect umožňuje následující aktivity:

 • Rychlá identifikace a sdílení informací o nových obchodních partnerech
 • Okamžitý přístup k informacím o společnostech na celém světě
 • Snížení kreditního rizika a identifikace nestabilních pohledávek
 • Zlepšení managementu kmenových dat
 • Optimalizace a automatizace business procesů
 • Sledování dodržování compliance

Sledujte změny ve svých zákaznických a dodavatelských databázích. Tento přídavný modul vám umožní, jak chcete s těmito aktualizovanými informacemi ve svém systému zacházet bez ohledu na to, zda se chcete zaměřit na vysoce rizikové případy, nebo provádět automatizovaný monitoring a aktualizace napříč celým svým portfoliem.

D&B DUNS čísla, která jsou přidělována Dun & Bradstreet, jsou globálními identifikačními čísly společností. 300 milionů firem na celém světe mají své unikátní D&B DUNS číslo, které umožňuje jednoduše vyhledávat a shromažďovat finanční informace o dané společnosti. D&B DUNS číslo propojuje společnosti, sídla, provozovny a pobočky na globální úrovni, takže umožňuje celkový pohled na to, jak jsou společnosti propojeny v korporátních vlastnických strukturách.

Zjistěte více o D&B DUNS číslu

První kroky s produkty D&B

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pro produkty D&B

Jsme Vám k dispozici ve všední dny mezi 9.00 a 16.00