D&B Onboard

Zajistěte compliance u svých mezinárodních obchodů
Chci vědět víc
check_fat_green.png

Zajistěte compliance pomocí detailních globálních informací o společnostech

check_fat_green.png

Zjednodušte své procesy díky vhodnému nástroji pro compliance

check_fat_green.png

Zabezpečte své globální vztahy pomocí správných informací pro rozhodování

Zajistěte compliance a zároveň svůj růst

Zajistěte compliance a zároveň svůj růst

Díky novým, složitějším a stále se měnícím pravidlům na trhu, je efektivní identifikace a řízení rizika výzvou. Ale compliance není pouze o dodržováním zákonných požadavků stanovených vládou. Obchodování s nevhodným protějškem může mít za následek jednak finanční rizika i negativní publicitu.

Musíte dodržovat zákonné požadavky a předcházet praní špinavých peněz, dodržovat KYC (Know Your Customer) a daňové zákony, zároveň však musíte podporovat růst, efektivitu a vytvářet konkurenční výhody. Díky našemu strategickému partnerství s Dun & Bradstreet budete mít přístup ke globálním datům a analýzám, které vám pomohou zajistit compliance. Zároveň můžete vybrat ty správné zákazníky díky detailnímu pohledu na společnost, její vlastnickou strukturu i klíčové ukazatele.

S D&B Onboard od Dun & Bradstreet můžete vše kontrolovat z jediného místa.

Zajistěte svou compliance

Zajistěte svou compliance

Zajistěte svou compliance díky kvalitě D&B dat

 • Mějte přístup k aktuálním informacím o korporátních vlastnických strukturách, vlastnících a lidech v pozadí dané společnosti
 • Ujistěte se, že vaše společnost přistupuje ke compliance konzistentně a bez ohledu na to, kde jsou vaši zákazníci
 • Rozhodujte se bezpečně na základě přístupu k detailním informacím v mezinárodních sankčních seznamech, vlastnických strukturách a archivech článků
Pracujte efektivně a zabezpečte compliance

Pracujte efektivně a zabezpečte compliance

Jasné procesy v aplikaci snižují riziko chyb

 • Zjednodušte si práci s nástrojem, který byl navržen speciálně pro pracovní postupy a procesy v compliance oblasti
 • Automaticky archivujte provedené kontroly, vyhledávejte v nich a dodržujte tak požadavek na prokázání jejich provedení
 • Získejte jasný přehled díky možnostem přidávat, ukládat a vyhledávat vlastní poznámky připojené k provedeným kontrolám
Mějte kontrolu nad tím, s kým obchodujete

Mějte kontrolu nad tím, s kým obchodujete

Informace o 300 milionech společností z celého světa na jednom místě

 • Snižujte své kreditní riziko díky detailním informacím o firmách a jejich klíčových ukazatelích
 • Získejte jasný obrázek o společnosti, s kterou obchodujete a vyhněte se nepříjemným překvapením
 • Díky informacím o korporátních vlastnických strukturách získejte kompletní pohled na sítě kolem vašich mezinárodních vztahů kreditní riziko díky detailním informacím o firmách a jejich klíčových ukazatelích

D&B Onboard obsahuje snadno uchopitelný vyhledávací nástroj, který vám umožní identifikovat společnosti na celém světě. Poté můžete data obohatit z velkého množství klíčových oblastí compliance a ověření, jako jsou např.

 • ID základního subjektu – poskytuje ověření dané společnosti
 • Kontrola proti sankčním seznamům – kontroluje společnost i výkonné osoby proti světovým sankčním seznamům
 • Kontrola rizika státu – kontroluje, zda stát, kde působí daná společnost je zatížena sankcemi
 • Burzy – kontroluje, zda, popř. kde je společnost zalistována
 • Kontrola seznamu regulátorů – kontroluje, zda společnost je registrována u finančních regulátorů
 • PEP – kontroluje, zda vedoucí pracovníci jsou politicky exponovanými osobami
 • Kontrola nejvyššího managementu – kontrola proti sankčním seznamům
 • Shrnutí – status a právní forma společnosti
 • Kreditní zpráva – poskytne kreditní zprávu na danou společnost

 1. Začněte určením toho, zda chcete prověřit nového zákazníka, či dodavatele
 2. Identifikujte jeden nebo více protějšků, tedy společnost či osobu, kterou chcete prověřit. Aplikace pak nabídne informace pro compliance z různých zdrojů, např. sankční seznamy, média a seznamy PEP.
 3. Přidejte poznámky o svých vlastních hodnoceních – kategorizace, připomínky upozornění apod.
 4. Každá kontrola je archivována v systému (datum a čas) a je plně dohledatelná pro zaměstnance, kteří proces zpracovali. Portfolio kontrol je možné monitorovat v určených intervalech, což zajistí a zautomatizuje procesy daného oddělení.

Samozřejmě chcete dodržovat zákony, regulatorní požadavky a nařízení – jednak abyste dokázali svou zodpovědnost na trhu a také abyste byli v souladu s compliance. Sankce vůči těm, kteří compliance nedodržují, jsou přísné, jak jsme již mohli v mnoha případech vidět. S novými požadavky v nařízeních o praní špinavých peněz nebude compliance úkol jednodušší. Největší změnou v nařízení je rozšíření konceptu PEP (politicky exponovaných osob).

Nová legislativa vyžaduje, aby finanční instituce a společnosti kontrolovali, zda jejich zákazníci jsou PEP, popř. zda jsou zahrnuti do sankcí proti praní špinavých peněz či financování terorismu. Politicky exponovaná osoba je díky své pozici a vlivu považována za potenciálně více vystavenou riziku zneužití, např. pomocí úplatku. Je to spojeno s osobami, kteří mají či měli důležité veřejné funkce, jako např. členové či hlavy vlád, nebo ti, kteří zastávají manažerské funkce v mezinárodních organizacích. Obchodování s PEP, jejich rodinnými příslušníky či známými společníky (RCA – příbuzní či blízcí společníci) není zakázáno, nicméně zákon vyžaduje, aby společnosti věděly, kteří z jejich zákazníků jsou PEP.
Sankční seznamy jsou seznamy z EU či OSN, které obsahují jména osob, kteří jsou pod sankcemi kvůli spojení s teroristickou činností. Obchodování s takovýmito osobami není povoleno.
Díky našemu partnerství s Dun & Bradstreet máme k dispozici řešení, kterým zajistíte, že vaše mezinárodní obchody jsou založeny na relevantních datech k rozhodování a že váš compliance proces v rámci dodržení všech nutných požadavků je efektivní. Výběrem správných zákazníků a uvědoměním si všech povinností spojených s obchodním vztahem si vytváříte předpoklady pro získání plné znalosti zákazníka.

První kroky s produkty D&B

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pro produkty D&B

Jsme Vám k dispozici ve všední dny mezi 9.00 a 16.00