D&B BIR - Kreditní zprávy

Nástroj prověřování bonity partnerů
Chci vědět víc Přihlášení do DBAI
db-bir-3.png

Kreditní zprávy představují aktuální, ucelený a komplexní profil konkrétní firmy za rozumnou cenu. Jejich účelem je obvykle posoudit finanční zdraví firmy a ověřit, zda je možné firmě poskytnout v nějaké podobě úvěr – dodávku zboží či služeb na fakturu, úvěr, leasing atd. Dále může také sloužit i jako jednodušší forma konkurenčního zpravodajství. Kreditní zprávy nabízíme nejen na české a slovenské firmy, ale také na firmy z celého světa. 

K čemu kreditní zpráva slouží

K porovnání a ověření finančního vývoje firmy a jeho aktuálním stavu. Zákazník tak má možnost rychle a důkladně prověřit bonitu svého současného nebo potencionálního obchodního partnera, odběratele či dodavatele, zjistit, jak platí své závazky, zda nemá registrované dluhy, není v konkurzu či v likvidaci.

 

 

Obsahují všechny dostupné údaje
Identifikační a kontaktní údaje
  • Adresa, kontaktní údaje
  • Předmět činnosti (NACE/OKEČ)
  • Obrat
  • Počet zaměstnanců
Kreditní informace
  • Skóringové hodnocení, tj. pravděpodobnost úpadku firmy během 12 měsíců a maximální doporučený kredit
  • Informace o dluzích, konkursech či likvidacích 
Informace o platební morálce Platební morálka společnosti v případě, že informacemi o subjektu disponujeme
Vlastníci, podíly a management  
Účetní závěrky  
Vazby Identifikace vlastnické struktury, mateřské společnosti a kapitálových účastí
Proč používat kreditní zprávy

Proč používat kreditní zprávy

Hlavní přidanou hodnotou kreditních zpráv oproti ostatním finančním produktům je manuální ověření aktuálnosti a správnosti dat prostřednictvím telefonického kontaktu s prověřovanou firmou, na základě její webové prezentace a na základě dalších dostupných interních a externích zdrojů.

Kreditní zprávy obsahují maximum dostupných informací na jediném místě. Kromě skóringového hodnocení obsahují také podrobné informace o platební morálce společnosti a soudních sporech. Dále pak grafy obratu, vývoje výsledku hospodaření a vlastního kapitálu, likvidity, doby obratu a splatnosti, zadluženosti a mnohé další.

První kroky s produkty D&B

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Kontakt

Konzultant pro produkty D&B

Jsme Vám k dispozici ve všední dny mezi 9.00 a 16.00