Automatizované řízení rizik

Zajistěte své obchodní transakce díky optimalizovaným kreditním rozhodnutím
Začínáme
check_fat_green.png

Optimalizujte svá kreditní rozhodnutí díky přesným datům

check_fat_green.png

Zajistěte své obchodní transakce

check_fat_green.png

Dodržujte pravidla a zákonná opatření

Výzvy a příležitosti

Výzvy a příležitosti

Velká mobilita a rychlé změny jsou součástí podnikového života. Nové podmínky mohou ovlivnit schopnost společnosti nejen splnit své závazky, ale také využít nového potenciálu. Všechny změny (od těch malých až po ty, které mohou mít zásadní vliv na obchodní vztahy) se projevují v databázi zákazníků. Výzva spočívá jak v pochopení účinků těchto změn na vaše podnikání, tak ve schopnosti na tyto změny reagovat dříve, než bude příliš pozdě. Co by mohlo mít negativní dopad a co by mohlo vést ke ztrátám? Existují náznaky podvodné aktivity? A naopak, jaké změny by mohly být pozitivní a přispět ke zvýšení obchodu? Protože zatímco na jedné straně mohou změny vést ke zvýšenému riziku, na straně druhé mohou naopak znamenat zcela nový potenciál pro vaši společnost. Ale pouze pokud můžete jednat rychle a efektivně.

Automatizovaná správa rizik umožňuje monitorovat situaci a upozorňuje vás, když se něco důležitého děje, takže můžete snadno a flexibilně provést správné rozhodnutí včas. Také vám pomůžeme zajistit, že budete vždy obchodovat se správnými zákazníky a dodavateli. To vám umožňuje vytvářet flexibilitu v řízení, optimalizovat své riziko a rozvíjet jak vztahy se zákazníky, tak vaše podnikání.

Získejte plnou kontrolu s nepřetržitým sledováním úvěrů

Získejte plnou kontrolu s nepřetržitým sledováním úvěrů

Čiňte sebevědomá, informovaná a automatizovaná rozhodnutí

 • Vyhněte se úvěrovým ztrátám prostřednictvím varovných signálů při změnách

 • Optimalizujte riziko pomocí vždy relevantní a aktuální rozhodovací podpory

 • Rozvíjejte své podnikání tím, že vytvoříte flexibilitu v úvěrovém procesu

Zajistěte své obchody dodržením compliance

Zajistěte své obchody dodržením compliance

Snižte riziko ztráty a zvyšte své příležitosti k zisku

 • Mějte přehled o svých zákaznících a dodavatelích pomocí seznamů politicky exponovaných osob (PEP) a sankčních seznamů
 • Ujistěte se, že máte spolehlivé informace o zákaznících prostřednictvím přesných dat a integrovaného screeningu v reálném čase
 • Vytvářejte podmínky, které zajistí, že s pomocí našeho postupu archivace můžete vysledovat a sledovat a zdokumentovat svá rozhodnutí

S řešeními Bisnode víte, kdy se něco stane a kdy je čas reagovat. Protože náš monitoring kreditů je plně automatizovaný, můžete si být jisti, že jste vždy obdrželi aktuální informace. To nejen že zjednodušuje práci, ale také zaručuje jedinečnou přesnost při rozhodování.

Bisnode poskytuje údaje o:

 • Bankrotech
 • Fúzích a likvidacích
 • Zrušených společnostech
 • Platební morálce
 • Změnách v hodnocení
 • Změnách ve vedení firem
 • Nových účetních závěrkách
 • Změnách názvu
 • Změnách adres

Díky řešením Bisnode se rozhodnete, které zákazníky a dodavatelé chcete sledovat, a automatizovaný proces monitorování vám poskytuje pravidelné zprávy a aktualizace o těch, které jste vybrali. Vzhledem k tomu, že monitorování je založeno na vašich úvěrových pravidlech, vaše rozhodnutí jsou nejen efektivní, ale také přesná a relevantní pro vaši firmu. To eliminuje riziko, že nezachytíte důležité a kritické události.

Můžete se rozhodnout, že informace budou doručovány prostřednictvím služby FTP nebo online a zvolíte, zda se mají zobrazovat na kartě zákazníka nebo na agregované úrovni. Můžete se také rozhodnout, že všechny události budou přijímány e-mailem. Bisnode přizpůsobí řešení tomu, co je optimální pro vaši firmu a co bude poskytovat nejvyšší hodnotu vaší společnosti.

Zjistěte více o monitorování úvěrů a rizik

S řešeními Bisnode můžete integrovat rozhodování o rizicích spolu s detekcí PEP a sankčních seznamů přímo do vašich vlastních systémů. Pak můžete identifikovat své zákazníky na základě těchto parametrů a v rámci stejného procesu zkontrolovat jejich rating. Screening a optimalizace rizika se tak nejen stává přirozenou součástí procesu registrace nových zákazníků, ale může být také použita pro každodenní sledování vašeho stávajícího portfolia zákazníků.

Zjistěte více o compliance 

Zjistěte více o automatizaci úvěrových rozhodnutí

Bisnode vytvořil řešení pro prevenci podvodů, která vám pomohou snížit riziko podvodníků mezi zákazníky. Po mnoho let pomáháme našim klientům identifikovat předchozí úvěrové ztráty a vyhýbat se budoucím ztrátám způsobeným podvody – jsou to zkušenosti, které vám pomohou ušetřit peníze. Vzhledem k tomu, že opakující se vzory chování jsou ústřední charakteristikou mnoha podvodů, rozpoznávání těchto vzorů a analýza vazeb jsou hlavními součástmi našich řešení. Prostřednictvím našeho dynamického souboru pravidel jste varováni před účastníky obchodů, které by mohlo být vhodné prošetřit před zahájením obchodního vztahu. Identifikujeme vysoce rizikové společnosti a jednotlivce analýzou údajů, jako jsou vzorce chování společností a jejich ředitelé a management.

Bisnode nabízí:

 • Posouzení nových obchodních vztahů založených na indikátorech podvodu
 • Identifikace rizikového chování v aktuálním portfoliu zákazníků
 • Poradenství v oblasti rizika, praní špinavých peněz a podvodů

Pokud obchodujete s jinými zeměmi, Bisnode vám pomůže zajistit, že máte k dispozici důležité informace pro správná rozhodnutí. Přístup ke globálním datům ve vašich stávajících systémech vám poskytuje snadný způsob, jak optimalizovat vaše finanční rizika. S průběžně aktualizovanými a přesnými informacemi můžete zvýšit efektivitu a bezpečnost při rozhodování.

Díky spolupráci s Dun & Bradstreet vám můžeme nabídnout nástroj D&B Data Integration Toolkit, který vám dává příležitost automatizovat vaše obchodní procesy. Získáte globální data integrovaná přímo do vašich systémů a aplikací bez ohledu na prostředí IT, což vám poskytuje cenově výhodný přístup k obchodním informacím, které potřebujete.

Zjistěte více o D&B Data Integration Toolkit

Začínáme s automatickým řízením rizik

Zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+420 274 000 000

Get connected

Chcete abychom vás kontaktovali?