Data na míru

Zvyšte svůj potenciál díky důkladné analýze údajů
Začínáme
check_fat_green.png

Rozvíjejte své obchody díky přesné segmentaci

check_fat_green.png

Zefektivněte svůj marketing cílenými nabídkami

check_fat_green.png

Soustřeďte se na správné příležitosti díky pokročilé analytice

Růst v měnícím se světě

Růst v měnícím se světě

Na dnešním trhu se podmínky mění stále rychlejším tempem. To, co bylo včera samozřejmé, nemusí být zítra relevantní. Faktory ovlivňující potřeby zákazníků, jejich chování a rozhodování o koupi se nyní liší více než kdy předtím. Studium informací, které vám mohou říci, jestli a kam se trh chystá posunout, je stále klíčovější. Je nutné zachytit signály o výzvách, které přicházejí. Interpretace dat a údajů může být jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod, které jsou dnes k dispozici.

Díky řešení Bisnode pro data na míru kombinujeme stávající data zákazníků s relevantními a neustále aktualizovanými informacemi z našich zdrojů. Pomocí pokročilé analýzy můžete provádět úlohy, jako je integrace segmentačních modelů do databáze zákazníků, vytváření komplexnějších prognóz a identifikace potenciálu ve stávajícím portfoliu zákazníků.

Zacilte svůj marketing a nalezněte nové příležitosti

Zacilte svůj marketing a nalezněte nové příležitosti

Segmentujte s vysokou přesností

  • Komunikujte přímo s vybranými zákazníky díky pokročilé segmentaci
  • Vytvořte ziskovost tím, že zjistíte, kteří zákazníci mají pro vás ten největší potenciál
  • Použijte analytické modely pro zacílení na ty zákazníky, u kterých je nejvíce pravděpodobné, že nakoupí
Zvyšte ziskovost díky efektivnímu průzkumu trhu

Zvyšte ziskovost díky efektivnímu průzkumu trhu

Identifikujte potenciál díky pokročilým analýzám

  • Upřednostněte nejzajímavější cílové skupiny pomocí účinných analytických modelů
  • Zaměřte se na ty potenciální klienty, kteří odpovídají vašim nejlepším zákazníkům
  • Zvětšete svůj "share of wallet" díky analýzám, jak zákazníci nakupují u vás a u konkurence

Předpovědi jsou často založeny na historických trendech. Aby však firma zůstala úspěšná na měnícím se trhu, je stále důležitější být schopen předvídat, co budou vyžadovat budoucí zákazníci. Musíte interpretovat toky informací a zjistit trendy a změny v zákaznickém chování.

Aby bylo vaše podnikání úspěšné, musíte zjistit, jaké údaje jsou pro vás klíčové, a přemýšlet, podle jakých parametrů data vyhodnocovat, abyste vytvořili spolehlivější prognózy. Pediktivní analýzy Bisnode vám pomohou zjisiti, jaké informace jsou pro vaši firmu relevantní a jak je lze dále použít. Tato data se pak přidávají k vašim stávajícím údajům a poskytují vám tak komplexnější základ pro vaše rozhodnutí. To vám umožní vytvořit podmínky pro větší konkurenceschopnost a zajištění ziskovosti i v budoucnu.

Vytváření obchodní strategie pouze na základě historických údajů znamená spoléhat se na relativně statické informace, které neposkytují příliš mnoho vodítek pro to, jak vypadá budoucí obchodní potenciál. Společnosti se spojují, mění vlastnictví, nahrazují členy představenstva a pohybují se mezi zeměmi. Počet zaměstnanců narůstá, škála jejich produktů se rozšiřuje a ceny komodit mění konkurenci mezi různými zeměmi. Všechny tyto informace jsou dostupné a aktualizované denně v databázích po celém světě.

Jednotlivé události mohou mít značný dopad na prodej, což vede k silnému růstu a novým podnikatelským příležitostem. Analytické metody Bisnode vám pomohou identifikovat vztah mezi těmito změnami a budoucím potenciálem u vašich stávajících zákazníků. Pomocí našeho modelu zjistíme, kde ve vašem klientském portfoliu leží skutečný potenciál. Tím získáte příležitost vydělat další příjmy, aniž byste museli složitě získávat nové zákazníky.

Skóring společnosti Bisnode je hlubokou analýzou vybrané skupiny zákazníků. Identifikací těch zákazníků, kteří vás dnes mají rádi, můžeme vytvořit analytický model, který přesně identifikuje, kteří z nich vás pravděpodobně ocení i v budoucnu. Totéž platí pro pochopení toho, kteří zákazníci vás nehodnotí tak vysoko, a proto nejsou tak efektivní z hlediska investice vašeho času a zdrojů.

Náš skóringový model porovnává vaše údaje o zákaznících a následně vyhodnocuje jednotlivé zákazníky podle toho, jak je pravděpodobné, že se stanou zákazníky, kupují více, nebo častěji. Na základě vašich seznamů zákazníků vybudujeme pro váš podnik jedinečný model. Tím získáte informace, kteří zákazníci jsou v rizikové zóně a naopak, u kterých máte vysoký potenciál pro cross-selling a upselling. Skóring je možné uplatnit i na zákazníky, kteří nejsou ve vašem stávajícím portfoliu. Může se tak stát cenným nástrojem pro vaše nové prodeje.

Znalost toho, jaké procento nákupů zákazník realizuje ve vaší firmě, vám poskytuje důležité obchodní informace. Poskytuje jasný obraz o potenciálu stávající zákaznické základny a může být použita k vytváření efektivních obchodních strategií. Údaje o tom, kolik zákazník utratí u vás, jsou doplněny o údaje o trhu, o tom, kolik nakupují celkem a jak je tato částka rozdělena mezi různé dodavatele. Díky pochopení toho, kolik zákazníci budou pravděpodobně kupovat od vašich konkurentů (a tedy by potenciálně mohli kupovat od vás), můžete priorizizovat své kampaně a nabídky vašim stávajícím i potenciálním zákazníkům.