Analýza rizik vašeho portfolia

Maximalizujte svou ziskovost optimálním rozdělením rizik
Začínáme
check_fat_green.png

Maximalizujte svou ziskovost optimálním rozdělením rizik

check_fat_green.png

Mějte kompletní a aktuální přehled o rizicích ve vašem portfoliu

check_fat_green.png

Ušetřete čas díky přesným predikcím a spolehlivým datům

Jak úspěšnou firmu chcete mít?

Jak úspěšnou firmu chcete mít?

Ve světě, který se mění, je stále důležitější sledovat celkovou bilanci rizika. Když se může situace ze dne na den změnit, je pro podniky zásadní mít k dispozici údaje, na kterých mohou založit svá racionální a odůvodněná obchodní rozhodnutí. Pochopit hrozící rizika, vědět, čeho se vyvarovat, a naopak zjistit, kde se nachází velký potenciál pro získání nových příležitostí. Ty nejúspěšnější společnosti mají mimořádnou schopnost proměnit rizika v příležitosti. K tomu je potřeba mít nezbytné poznatky a údaje založené na chytrých a podrobných analýzách. Máte-li k dispozici spolehlivé předpovědi, můžete činit sebevědomá rozhodnutí a zajistit si nové obchodní příležitosti.

Řešení Bisnode vám poskytují kompletní představu o celkovém riziku a zajišťují, že vaše úvěrová rozhodnutí budou založena na aktuálních a relevantních informacích. To platí, ať už podnikáte v České republice nebo kdekoli na světě.

Rozvíjejte své podnikání prostřednictvím optimalizovaného řízení rizik

Rozvíjejte své podnikání prostřednictvím optimalizovaného řízení rizik

Využijte spolehlivou podporu pro svá obchodní rozhodnutí v podobě analyzovaných údajů

 • Uskutečňujte rozumné transakce díky kompletnímu přehledu o celkovém úvěrovém riziku
 • Čiňte bezpečná obchodní rozhodnutí na základě vysoce kvalitních zpráv o možných rizicích spojených s pohledávkami a dalšími aspekty vašeho podnikání
 • Zvyšte ziskovost poskytováním úvěrů podložených kvalitními ekonomickými údaji
Zefektivněte svá rozhodnutí

Zefektivněte svá rozhodnutí

Přijímejte chytrá obchodní rozhodnutí díky řešením ušitým na míru

 • Zajistěte si flexibilitu úvěrového řízení díky nepřetržitému sledování změn
 • Mějte přehled o finanční situaci svých zákazníků díky sledování změn ziskovosti a možných rizik ve svém zákaznickém portfoliu
 • Optimalizujte úvěrový proces díky souhrnné analýze pohledávek zákazníků a dodavatelů
Optimalizuje řízení rizik na celosvětové úrovni

Optimalizuje řízení rizik na celosvětové úrovni

Zajistěte si spolehlivé globální údaje prostřednictvím naší spolupráce s Dun & Bradstreet

 • Mějte jasnou představu o rizicích a příležitostech ve svém mezinárodním portfoliu díky propojení vašeho účetnictví s informacemi o úvěruschopnosti a rizikovosti podniků od Dun & Bradstreet
 • Sledujte a řiďte své dodavatele a nákupní procesy na globální úrovni
 • Zajistěte si udržitelnost obchodních rozhodnutí díky přístupu k největší světové databázi firem čítající přes 300 miliónů podnikatelských subjektů

Analýza portfolia vám poskytne celkový obrázek o možných rizicích a příležitostech, které se skrývají ve vašich účetních knihách, ale roveň nastíní, jak se mohou časem změnit. Řešení Bisnode umožňují důkladně přezkoumat vaše zákazníky a dodavatele. Vypracováváme přesné analýzy integrací vašich informací, včetně platebního chování a ziskovosti, do našich předpovědních modelů. Pro vás to znamená mít větší pocit bezpečí a možnost činit obchodní rozhodnutí pro ještě větší zisk.

Analýza portfolia přináší odpovědi na otázky typu:

 • Jaké je rozložení rizik v našem portfoliu?
 • Jaké jsou naše největší rizika a nejlepší příležitosti?
 • Jaká je pravděpodobnost, že nám zákazníci zaplatí ve smluvené době?
 • Jaké je naše celková expozice v konkrétní skupině společností?
 • Jak se postupně mění naše pohledávky?
 • Jak velkou finanční ztrátu bychom mohli během následujících 12 měsíců utrpět?

Řešení Bisnode vám umožňují řídit a kontrolovat operace ve složitém světe podnikání. Pomáháme vám získat kontrolu nad riziky, která vám hrozí, nad vašimi příjmy a ziskovostí, a to zcela na základě požadavků vaší společnosti.

Pomůžeme vám:

 • Najít potenciální zákazníky s kupní silou
 • Zjistit, které zákazníky pravděpodobně ztratíte
 • Analyzovat rizikovou situaci ve vašem stávajícím zákaznickém portfoliu
 • Začlenit postupy pro identifikaci rizikových zákazníků
 • Provádět analýzy pro zlepšení vašich peněžních toků v různých zákaznických segmentech
 • Nalézt klíčové indikátory pro měření vlivu změny

Analýzy portfolia jsou přizpůsobené vašim podmínkám a umožňují vám například provádět jedinečné výpočty limitů a očekávaných ztrát. Díky analýze máte ucelený přehled rizik, ale i podrobnější informace co se týče stáří, úrovně rizika, konkrétního místa jeho výskytu, geografické divize a jiných proměnných. Tak snadno rozpoznáte, kde přesně hrozí největší rizika, ale na druhou stranu také, kde se skrývají nové příležitosti.

Jelikož každý zákazník má své specifické potřeby, analýzy portfolií zahrnují základní úroveň, která vám nejprve nabídne rychlý přehled. Následuje podrobnější rozpracování podle toho, co je relevantní pro vaše podnikání.

Díky naší partnerské spolupráci s Dun & Bradstreet získáváte přístup k hodnotným ekonomickým informacím o podnikatelských subjektech z celého světa. Zhodnocení vašich údajů a informací, které má Dun & Bradstreet k dispozici, vám dává přehled o schopnosti zákazníků platit a jasnou představu o příležitostech ve vašem zákaznickém portfoliu. To vám umožňuje:

 • Vidět rozložení rizik v portfoliu díky několika různým typům analýz, které vám zajistí možnost podrobně situaci prozkoumat až na úroveň příčiny
 • Zvýšit vaše peněžní toky upřednostňováním zákazníků podle jejich schopnosti platit a inkasovat platu během přiměřeně dlouhé doby
 • Být stále v obraze díky denním či měsíčním aktualizacím údajů, podle toho, jaká frekvence vám lépe vyhovuje
 • Mít naprostou kontrolu nad vaším portfoliem díky varovným signálům spojeným s významnými změnami
 • Na základě analýz předvídat, kteří zákazníci budou mít problém zaplatit a kterým bezprostředně hrozí riziko platební neschopnosti
 • Přesvědčit se o správnosti vaší strategie pro rozdělení rezerv a inkasování plateb podle trendů zaznamenaných ve vašem portfoliu

Zjistit více o D&B Portfolio Manager

Díky naší partnerské spolupráci s Dun & Bradstreet máte přístup k on-line řešení, které dokáže zkombinovat vaše informace s daty D&B. Tak máte možnost efektivně sledovat a řídit své dodavatele, ať už jsou kdekoliv.

Výhody pro vás:

 • Sledování nákladů nad jednotlivými sektory a dodavateli
 • Identifikace dodavatelů, kteří jsou důležití pro vaše podnikání
 • Přehled o nákladech v celé skupině společností rozdělených podle jednotlivých dodavatelů
 • Jasný přehled o silných a slabých stránkách finančního hospodaření v rámci dodavatelského řetězce
 • Možnost kvantifikace rizika podle odvětví, nákladové kategorie, místa a obchodní jednotky
 • Sledování významných změn ve vašem portfoliu podle varovných signálů modifikovaných podle vašich potřeb

Zjistit více o D&B Supplier Portfolio Manager

Začínáme s analýzou rizik portfolia

Zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+420 274 000 000

Get connected

Chcete abychom vás kontaktovali?