Automatizujte svá úvěrová rozhodnutí

Maximalujte svůj zisk tím, že řeknete "ano" těm správným zákazníkům
Začínáme
check_fat_green.png

Čiňte rychlá a spolehlivá rozhodnutí na základě neustále aktuálních dat

check_fat_green.png

Maximalizujte svůj zisk tím, že řeknete "ano" těm správným zákazníkům

check_fat_green.png

Vylepšete zákaznickou zkušenost zavedením transparentních rozhodovacích procesů

Měli bychom se vždy vyhýbat riziku?

Měli bychom se vždy vyhýbat riziku?

Mnoho společností nahlíží na riziko jako na něco zcela negativního. S tímto přístupem často dochází k promeškání obchodních příležitostí. Stejný přístup často znamená, že společnosti centralizují svá úvěrová rozhodnutí na jednoho člověka nebo pouze několik málo osob. Místo zaměření na optimalizaci rizika vznikají další průběžně přicházející obchodní příležitosti.

Díky dobře informovaným rozhodnutím, která jsou založena na jasně definovaných parametrech, jsou úvěrová rozhodnutí zefektivněna a mohou být prováděna více lidmi. Když dojde ke zkrácení doby zpracování o téměř 90 %, vznikne zde prostor k tomu říkat „ano" většímu počtu zákazníků. Takže správná odpověď zní „ne – riziku bychom se neměli za všech okolností vyhýbat". Namísto toho by mělo být riziko vyhodnoceno a optimalizováno. Systém podpory rozhodování Bisnode vám poskytne znalosti a dohlédne na firemní a spotřebitelský úvěrový rating.

Vliv na čas

Udělejme si jednoduchý výpočet; pokud společnost provádí 15 000 manuálních úvěrových kontrol ročně, zabere jí to okolo 2 500 hodin (10 minut každá). Pokud namísto toho ta samá společnost provádí automatická rozhodnutí pomocí automatizovaného schvalování v rozsahu 80 %, ušetří tím nejméně 2 000 hodin čistého času.

Maximalizujte své podnikání díky správným úvěrovým rozhodnutím

Maximalizujte své podnikání díky správným úvěrovým rozhodnutím

Buďte v bezpečí díky automatizovaným řešením

 • Přijímejte vyšší počet zákazníků a zvyšte ziskovost díky informovaným úvěrovým rozhodnutím
 • Mějte jistotu, že provádíte správná rozhodnutí, díky nepřetržité aktualizaci
 • Získejte cenná data pro analýzy, neboť informace a rozhodnutí jsou archivovány
Zefektivněte a zjednodušte úvěrový proces

Zefektivněte a zjednodušte úvěrový proces

Získejte čas a uvolněte zdroje v organizaci

 • Dělejte úvěrová hodnocení rutinních záležitostí v reálném čase a vylepšete jak řízení zákazníků, tak zkušenosti zákazníků
 • Zajistěte kvalitativní hodnocení pomocí důsledných úvěrových rozhodnutí
 • Delegujte rozhodnutí v rámci organizace a uvolněte tím zdroje ve vašem úvěrovém oddělení
Optimalizujte rozhodnutí na základě vašich potřeb

Optimalizujte rozhodnutí na základě vašich potřeb

Zajistěte systém řízení úvěrů podle vlastních podmínek

 • Získejte přizpůsobená řešení, která budou založená na vaší současné úvěrové politice, nebo získejte standardizovanou šablonu pro rozhodování
 • Integrujte řešení Bisnode do svých systémů a řiďte úvěrová rozhodnutí ve vlastním rozhraní
 • Mějte jistotu, že jsou všechna úvěrová hodnocení konzistentní a jednotná, bez ohledu na to, kým a kde byla vyhotovena

Naše řešení mohou být ušita na míru a upravena podle vašich specifických požadavků. Na základě vaší současné úvěrové politiky vytvoříme pro úvěrové hodnocení koherentní a konzistentní pravidla pro rozhodování. Díky službám API mohou být řešení integrována do vašich vlastních systémů. Řízením úvěrových rozhodnutí ve vašem vlastním rozhraní se stanou rozhodnutí přirozenou součástí řízení úvěrů.

Řešení Bisnode mohou být šitá na míru tak, aby se pravidla pro rozhodování přizpůsobila úvěrové politice společnosti. Váš úvěrový rating je propojen s modely úvěrových ratingů Bisnode pro firmy, se skóringem pro jednotlivé firmy, s vaší vlastní úvěrovou politikou, s informacemi z vašich účetních knih a s daty od zákazníků. Na základě těchto informací vytvoříme pro vaši společnost unikátní pravidla. Ta mohou být přizpůsobena a upravena ve spolupráci se specialisty ze společnosti Bisnode, pokud se například změní podmínky nebo cíle podnikání.

Modely úvěrového ratingu Bisnode poskytují příležitost ke kalkulovaným, nestranným a okamžitým rozhodnutím o rizicích. S pomocí ratingu a doporučeného úvěrového limitu uvidíte, kdy byste měli požadovat platbu od zákazníka a kdy můžete navýšit, nebo byste naopak měli limitovat výši úvěru. Úvěrový rating symbolizuje riziko platební neschopnosti nebo bankrotu a je založen na kombinaci dat zajištěních ze statistik pomocí analýz provedených společností Bisnode. Například v případě firem jsou klíčové ukazatele ve výroční zprávě relevantní pro stanovení úvěrového ratingu firmy.

Pro odhalení podvodníků a pro zabránění tomu, aby se stali součástí portfolia zákazníků, jsme vyvinuli řešení pro předcházení podvodům. Bisnode má dlouholeté zkušenosti s identifikací předchozích úvěrových ztrát a s vyvarováním se budoucích ztrát způsobených podvodem. Tímto způsobem může vaše společnost ušetřit nemalé prostředky a vy si můžete být jisti, že víte, s kým obchodujete.

Řešení Bisnode pro zabránění podvodům jsou zčásti založena na rozpoznávání vzorců a analýzách vazeb. Bisnode analyzuje bankroty k tomu, aby identifikovala společnosti a členy vedení společností s vysokým rizikem. Podvody často sledují opakující se vzorce. Prostřednictvím našich dynamických regulačních systémů budete varováni před těmi, kteří mohou představovat riziko a kteří by tedy měli být prošetřeni předtím, než je s nimi navázán obchodní vztah.

Bisnode nabízí:

 • Hodnocení nových obchodních vztahů založené na ukazatelích podvodu
 • Identifikaci rizikového chování ve vašem současném portfoliu zákazníků
 • Poradenství v oblasti rizika, praní špinavých peněz a podvodu

Začínáme s automatizovaními úvěrovými rozhodnutími

Zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+420 274 000 000