Dodržování předpisů a zásad

Optimalizujte své obchodní dohody prostřednictvím efektivního dodržování postupů compliance
Začínáme
check_fat_green.png

Zajistěte své obchody s přihlédnutím k dodržování compliance

check_fat_green.png

Čiňte rychlá a spolehlivá rozhodnutí na základě neustále aktuálních dat

check_fat_green.png

Optimalizujte své interní compliance procesy

Právní předpisy týkající se praní špinavých peněz

Právní předpisy týkající se praní špinavých peněz

Právní předpisy vyžadují, aby finanční instituce a společnosti kontrolovaly, zda jejich zákazníky nejsou politicky exponované osoby (PEP), nebo zda jejich zákazníci nejsou na sankčních seznamech týkajících se praní špinavých peněz a terorismu. U PEP se díky jejich pozici a vlivu předpokládá, že zastávají pozici, u které hrozí riziko, že bude zneužita pro podplácení a jiné trestné činy. Jedná se v zásadě o ty, kteří mají nebo měli důležitou veřejnou funkci, jako jsou například členové kabinetu a předsedové vlád. Vztahuje se to rovněž na osoby, které zastávají manažerské pozice v mezinárodních organizacích.

Není zakázáno obchodovat ani s PEP ani s jejich příbuznými nebo blízkými spolupracovníky (RCA), avšak zákony požadují, aby společnosti věděly, kteří zákazníci jsou PEP. Sankční seznamy zahrnují soupisy z EU a OSN, které obsahují jména osob, na které byly uvaleny sankce z důvodu účasti nebo napojení na terorismus. S uvedenými osobami není dovoleno obchodovat.

Řešení Bisnode zajistí, že budete vždy obchodovat na základě relevantních dat pro rozhodování, a zefektivní vám proces dodržování pravidel, která jsou v dané situaci platná. Výběrem správných zákazníků a s vědomím potenciálních závazků týkajících se daného obchodního vztahu vytvoříte podmínky pro dosažení adekvátní hloubkové kontroly.

Zefektivnění procesu dodržování právních předpisů

Zefektivnění procesu dodržování právních předpisů

Získejte větší kontrolu a návaznost díky integrovanému systému pro řízení dodržování předpisů a zásad

  • Mějte větší přehled o zákaznících díky relevantním shodám ve screeningu seznamů PEP a sankčních seznamů
  • Provádějte informovaná a relevantní rozhodnutí díky integrovanému screeningu v reálném čase
  • Zajistěte, že budete schopni objasnit a vysledovat rozhodnutí a shody díky naší rutinní archivaci
Zjednodušte postupy po celém světě

Zjednodušte postupy po celém světě

Zabezpečte své řízení rizik pomocí našeho partnerství s Dun & Bradstreet

  • Vytvořte efektivní postupy pro globální screening seznamů PEP a sankčních seznamů
  • Provádějte bezpečná úvěrová rozhodnutí díky ověření v největší světové databázi, která zahrnuje více než 300 milionů firem
  • Zajistěte si, že budete vědět, s kým obchodujete, bez ohledu na to, kde se vaši zákazníci a dodavatelé nacházejí

Díky strategickému partnerství s Dun & Bradstreet vám můžeme nabídnout řešení, která zjednoduší procesy dodržování předpisů a zásad na mezinárodním poli. Získáte přístup k online nástroji, který vám na jednom místě poskytne solidní informace o vašich zákaznících a dodavatelích. Pro ještě komplexnější podporu rozhodování a pro větší vyjasnění, s kým obchodujete, poskytujeme u společností, se kterými obchodujete, přehledy struktur firemních skupin. To vám umožní ujistit se, že v daných případech neexistují v sítích žádné nesrovnalosti týkající se vašeho partnera, a tím si zajistit větší zabezpečení a kontrolu ve vztahu k současným právním předpisům.

Zjistěte více o D&B Onboard

 

Řešení Bisnode umožňují integrovat screening PEP a shod v sankčních seznamech do vašich vlastních systémů (CRM, ERP). Vaši zákazníci budou poté identifikováni na základě těchto parametrů, například v souvislosti se získáváním klientů, a to současně s kontrolou bonity. Tímto způsobem se screening stane přirozenou součástí registrace nových zákazníků, a může být také použit pro každodenní kontrolu stávajícího portfolia zákazníků. Díky screeningu založenému na aktualizacích v reálném čase zajistíte, že vaše informace o zákaznících budou vždy aktuální a relevantní.

Služby AML (Anti-Money Laudering, Proti praní špinavých peněz) společnosti Bisnode jsou k dispozici jak samostatně, tak ve spojení s našimi řešeními ve vztahu k obchodním informacím.

Začínáme s Compliance

Zavolejte nám

Jsme na příjmu ve všední dny mezi 8.00 a 17.00

+420 274 000 500

Get connected

Chcete abychom vás kontaktovali?