Získejte kreditní zprávy

Vytvářejte zisk pomocí inteligentních rozhodnutí
Začínáme
check-mark-blue.png

Pochopte vzorce platebního chování svých zákazníků

check-mark-blue.png

Zabraňte ztrátám díky včasnému jednání

check-mark-blue.png

Získejte pravidelně aktualizované reporty z celého světa

Maximalizujte příležitosti pomocí správných informací

Maximalizujte příležitosti pomocí správných informací

Zefektivněte úvěrová rozhodnutí pomocí relevantních údajů

  • Založte svá úvěrová rozhodnutí na spolehlivých datech a ujistěte se, že vždy obchodujete s těmi správnými zákazníky a dodavateli
  • Identifikujte stávající a potenciální platební styly zákazníků pomocí našeho unikátního platebního indexu.
  • Zvyšte cash flow tím, že identifikujete ty zákazníky, kteří vyžadují okamžitou pozornost
GettyImages-88621476-.jpg

Modely úvěrového ratingu poskytují příležitost ke kalkulovaným, nestranným a okamžitým rozhodnutím o rizicích. S pomocí ratingu a doporučeného úvěrového limitu uvidíte, kdy byste měli požadovat od zákazníků platbu předem a kdy byste měli limitovat nebo navýšit výši úvěru. Rating symbolizuje riziko platební neschopnosti nebo bankrotu a je založeno na kombinaci dat zajištěních ze statistik pomocí analýz provedených Bisnode. Například v případě firem jsou klíčové ukazatele ve výroční zprávě relevantní pro stanovení úvěrového ratingu firmy.

Informace o platební morálce vám pomohou monitorovat vaše zákazníky a mapovat jejich platební styly. Znalost toho, kterého zákazníka byste si měli cenit a na kterého byste si měli extra dohlédnout, může být rozhodující pro vytváření zisku a dlouhodobých vztahů se zákazníky. Náš platební index vám umožní předem zjistit, kteří ze zákazníků mají zvyk platit se zpožděním. S těmito znalostmi můžete minimalizovat náklady společnosti.

Naše úvěrové zprávy vám pomohou s každodenním rozhodováním o úvěrech, analýzou finanční síly společnosti a objevováním nových obchodních příležitostí.

Naše informace jak o firmách jsou denně aktualizovány. Nabízíme vše od rychlých shrnutí ratingu a skóringu po úplné zpřístupnění informací například o tom, kdy byla společnost zapsána, o výročních zprávách, vedení společnosti a osobách s podpisovým oprávněním, úvěrové historii a nesplacených pohledávkách.

Vaši úvěrovou zprávu si můžete snadno a pohodlně stáhnout z našeho portálu. Pokud byste ji raději dostávali přímo do vlastních systémů vaší společnosti, vytvoříme integrované řešení.

Během procesu zadávání zakázek se často objevují požadavky na schopnost prokázání úvěruschopnosti. Úvěrové zprávy Bisnode vám poskytnou takové potvrzení jako součást kompletní dokumentace, která zahrnuje scoring Bisnode, finanční informace a informace o vedení společnosti.

Více informací o produktech risk & credit

Bisnode Dun & Breadstreet

Prostřednictvím našeho partnerství s Dun & Bradstreet nabízíme úvěrové a jiné zprávy bez ohledu na to, kde ve světě vaši zákazníci a dodavatelé působí. Spolehlivé zprávy o činnosti firem, ziskovosti a finanční stability mohou být důležitým základem pro vaše budoucí obchodní dohody.

Získáte znalosti a přístup k:

  • Hodnocení rizik
  • Platební schopnosti zákazníků a dodavatelů
  • Finančním datům a analýzám
  • Poradenství pro nové obchodní příležitosti

Rozsah našich zpráv

Nabízíme několik typů zpráv s různým obsahem dat a úrovní detailních informací. Zprávy se také liší v závislosti na právních předpisech a specifických podmínkách v různých zemích. Můžete si vybrat zprávu, která bude nejvíce vyhovovat vašim potřebám.

Zjistěte více o Dun & Bradstreet 

Začínáme s kreditní zprávy

Zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+420 274 000 000

Get connected

Chcete abychom vás kontaktovali?