Identifikujte své potenciální zákazníky

Stanovte cílové skupiny pomocí data-driven analýz
Začínáme
check_fat_green.png

Poznejte své cílové skupiny s pomocí analytických nástrojů

check_fat_green.png

Oslovte zákazníky s přesně cílenými nabídkami

check_fat_green.png

Zvyšte svůj potenciál oslovením efektivně vybraných zákazníků

Poznání vytváří příležitosti

Poznání vytváří příležitosti

Aby bylo podnikání úspěšné, musí být vždy pro své zákazníky a potenciální zákazníky relevantní. To vyžaduje hlubší poznání toho, kdo jeho stávající a potenciální zákazníci jsou a jakou kupní sílu a chování mají. Relevantní informace a schopnost analyzovat takové informace se tedy stávají klíčovými předpoklady pro konkurenceschopné podnikání. Schopnost pravidelně zaznamenávat změny v profilech zákazníků vytvoří flexibilitu a příležitosti pro růst na kolísavém trhu.

Relevantní přehled o zákaznících umožňuje nejen rozvoj cílených nabídek ale také přizpůsobení vaší komunikace. To společnostem dává možnost rozvíjet vztahy se zákazníky, optimalizovat prodejní a marketingové aktivity a zvyšovat výnosy.

Řešení Bisnode pro vyhledávání potenciálních zákazníků vám pomohou identifikovat vaši cílovou skupinu a poznat ji do hloubky. Díky rozsáhlým zkušenostem a osvědčeným metodám analyzujeme vaše údaje o zákaznících a kombinujeme je s údaji potenciálních zákazníků a poznatky z rozsáhlých zdrojů dat. To vám poskytne cenné a pro podnikání zásadní znalosti o vašich zákaznících a znalosti nutné pro správné zacílení na zákazníky potenciální.

Vvytvářejte nové příležitosti

Vvytvářejte nové příležitosti

Zvyšte přesnost pomocí detailních analýz a relevantních dat

  • Definujte svou optimální cílovou skupinu za pomocí analyzovaných dat
  • Získejte cenné informace o pravděpodobných kupujících díky našim prověřeným analytickým modelům
  • Provádějte přesné prognózy prostřednictvím přístupu k údajům zásadním pro podnikání
Rozvíjeje své podnikání

Rozvíjeje své podnikání

Maximalizujte efektivnost marketingu díky přesným údajům

  • Zacilte relevantní nabídky na správné zákazníky pomocí přehledů o zájmech zákazníků a jejich chování
  • Optimalizujte komunikaci tím, že poznáte, kdo jsou tito pravděpodobní kupující a kdy budou připraveni přijmout vaše sdělení a prostřednictvím jakého kanálu
  • Zvyšte ziskovost a zefektivněte využívání zdrojů tím, že si budete udržovat přehled o zákaznících s největším potenciálem

Analýzy cílových skupin od společnosti Bisnode vám poskytnou poznání toho, kdo jsou vaši zákazníci, u kterých cílových skupin má vaše společnost úspěch a jaké jsou tržní podíly každé z těchto skupin. Tyto přehledy vám dají potenciál pro nové podnikání tím, že vám pomůžou určit, kde najdete „dvojčata", tj. potenciální zákazníky podobné vašim stávajícím zákazníkům. Nepřetržitým získáváním aktualizací při změnách můžete zajistit, že budete mít vždy jasný přehled o profilu vaší cílové skupiny a že budete vždy komunikovat relevantní sdělení pro ty správné potenciální zákazníky.

Skóring společnosti Bisnode vám poskytuje cenné a detailní informace o vybrané skupině zákazníků. Provádíme hloubkové analýzy a sestavujeme analytické modely založené na zákaznících, kteří vás dnes mají rádi, s cílem identifikovat ty, kteří vás budou mít rádi zítra. Rovněž získáte odpovědi na to, koho byste neměli upřednostňovat stejným způsobem v budoucnosti. Na základě vaší databáze zákazníků sestavíme pro vaši společnost jedinečný model, který bude analyzovat vaše údaje o zákaznících a hodnotit jednotlivce na základě pravděpodobnosti toho, že se stanou vašimi zákazníky, budou více nakupovat, budou častěji nakupovat nebo odejdou. To vám dá cenný nástroj nejenom pro doplňkové prodeje stávajícím zákazníkům ale také pro nové prodeje, neboť skóring může být rovněž aplikován na firmy, které nejsou v současné době vašimi zákazníky.

Pro zvýšení výnosů od stávajících zákazníků je zásadní poznat, jaké procento z jejich celkových nákupů tvoří nákupy u vaší společnosti. To poskytuje jasný údaj o existujícím potenciálu, který může být využit při vytváření efektivních obchodních strategií. Bisnode doplní vaše informace o údaje o trhu, o tom, kolik vaši zákazníci nakupují celkem a o tom, jak jsou tyto nákupy distribuována mezi různými dodavateli, aby vám pomohla pochopit, kolik by u vás mohli potenciálně utrácet. Díky těmto informacím můžete upřednostňovat správné iniciativy a nabídky a pečovat o vztahy s loajálními zákazníky. To vám poskytne nástroj pro zacílení těch správných zákazníků a generování růstu.

Řízení úspěšného podniku již není pouze o vytváření prognóz založených na historickém vývoji. Společnosti potřebují již dnes předvídat, co budou zákazníci požadovat zítra. Schopnost interpretovat toky informací a odhalovat změny v trendech a v chování zákazníků může být pro vaše podnikání naprosto zásadní. Řešení Bisnode vám pomáhají určit, které údaje jsou pro vaše podnikání zásadní a jak se jim přizpůsobit tak, aby se ještě více zvýšila přesnost vašich prognóz. Kombinace těchto dat se vašimi současnými údaji vám dodá komplexní podporu pro rozhodování a příležitosti k zabezpečení a zvýšení vaší ziskovosti.

Naše partnerství s Dun & Bradstreet vám dodá schopnost identifikovat potenciální zákazníky po celém světě. Díky přístupu do největší světové firemní databáze obsahující informace o 300 miliónech firem z 30 000 zdrojů vám poskytneme nástroj k zasažení vaší cílové skupiny na mezinárodním trhu. Naše partnerství s D&B vám dává příležitost uskutečňovat cílené marketingové kampaně, vybudovat databázi potenciálních zákazníků a určit potenciál v tržních segmentech v jedné nebo více zemích.

Všechny firemní subjekty v databázi společnosti D&B jsou označeny jedinečným D&B DUNS číslem, jež umožňuje přístup ke strukturovaným údajům a informacím o tom, jak jsou světové podniky propojeny. Zaměřením zdrojů na zákazníky s největším potenciálem můžete optimalizovat vaše prodejní a marketingové aktivity.

Zjistěte více o řešení D&B Global Reference

Začínáme s průzkumem

Zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+420 274 000 000