Segmentace a tržní potenciál

Vypracujte strategie díky detailním znalostem o trhu
Začínáme
check_fat_green.png

Vytvořte strategie oslovení zákazníků podložené analytickými výstupy

check_fat_green.png

Optimalizujte svůj marketing díky personalizovaným nabídkám

check_fat_green.png

Rozvíjejte své podnikání s pomocí relevantních segmentačních modelů

Získání poznatků pro navýšení marketingového potenciálu

Získání poznatků pro navýšení marketingového potenciálu

Základním předpokladem úspěšného podnikání je schopnost pochopit vaše zákazníky, jejich chování a jejich potřeby. V našem rychle se měnícím světě se to může zdát jako mnohem obtížnější úkol než kdykoliv předtím, avšak schopnost vytvářet strategie založené na cenných přehledech o vašem trhu a vašich zákaznících je nyní zcela zásadní pro podnikání jakékoliv organizace. Určením toho, kde je váš potenciál jak mezi stávajícími, tak mezi potenciálními zákazníky se můžete soustředit na zdroje na správném místě, vytvořit cílené nabídky, optimalizovat svůj marketing a oslovit zákazníky s největší kupní silou a potenciálem, a to prostřednictvím relevantních kanálů.

Bisnode vám pomůže analyzovat zákazníky a potenciální zákazníky napříč celým životním cyklem zákazníka. S větším pochopením trhu a vašich stávajících zákazníků identifikujeme relevantní segmenty, které vám pomohou oslovit nové zákazníky. To vám umožní generovat růst a zvýšit ziskovost.

Identifikujte potenciál pro rozšíření příležitostí

Identifikujte potenciál pro rozšíření příležitostí

Rozvíjejte své podnikání podle vlastních podmínek

 • Přesně definujte cílové skupiny s pomocí inteligentních nástrojů pro výběr a s pomocí zkušených analytiků.
 • Zefektivněte své podnikání prostřednictvím relevantně navržené segmentace.
 • Zvyšte hodnotu zákazníka pomocí prakticky využitelných modelů segmentace.
Maximalizujte efektivnost marketingu

Maximalizujte efektivnost marketingu

Zvyšte přesnost pomocí relevantních dat

 • Efektivně pečujte o vztahy se správnými zákazníky díky přehledným analýzám a inteligentním kombinacím vlastních dat a dat od společnosti Bisnode.
 • Vytvořte příležitosti pro oslovení potenciálních zákazníků tím, že definujete vlastní segmenty na jednotlivých úrovních.
 • Zefektivněte své zdroje a marketing tím, že se zaměříte na konkrétní skupiny zákazníků jako například na ty, kteří mají největší nákupní sílu a sklon k nakupování.

Segmentace může být založena na libovolném počtu parametrů, jako jsou například potřeby, hodnoty, postoje nebo demografické údaje. V závislosti na vašem cíli, na tom, jak plánujete segmentaci využít a na tom, jak vypadají údaje o vašich zákaznících, vytvoříme modely šité na míru vašim jedinečným potřebám a situaci. Ať už je vaším cílem udržet si stávající zákazníky nebo získat nové, vytvořit nabídku nebo vybudovat dlouhodobou loajalitu, Bisnode poskytuje analýzy přizpůsobené vašim potřebám. Tím získáte hlubší znalosti o vašich zákaznících na základě parametrů, které jsou pro vás relevantní, a rovněž zajistíte, že budete mít nástroje jak pro vytváření, tak pro implementaci strategií.

Segmentace vám usnadňuje identifikaci vašich nejlepších zákazníků, toho, kteří zákazníci vykazují potenciál, který byste si měli udržet, a toho, kteří zákazníci naopak nejsou ziskoví. To vám poskytuje nástroj pro vybudování databáze zákazníků a stanovení priorit mezi vašimi zákazníky. Rovněž vám to pomůže určit úrovně a kritéria pro jejich klasifikaci například do skupin „zlatých", „stříbrných" a „bronzových" zákazníků. To vám umožní optimalizovat a zefektivnit vaše prodejní a marketingové aktivity tím, že oslovíte vaše zákazníky a potenciální zákazníky s relevantními nabídkami a akcemi.

I když máte určité znalosti a porozumění vašich zákazníků, jsou situace, kdy potřebuje vědět více. Tím, že budete klást konkrétní otázky prostřednictvím dobře strukturovaného průzkumu, můžete provádět obchodní rozhodnutí založená na cenných poznatcích získaných z odpovědí respondentů. To vám umožní zvýšit kvalitu nabídek vaší společnosti, snížit náklady a zvýšit tržby.
Bisnode přizpůsobuje jak online, tak telefonní průzkumy tak, abyste získali odpovědi na otázky, jako například:

 • Co si vaši zákazníci myslí o produktu, který jste dodali?
 • Jsou vaši zákazníci spokojeni s vaším zákaznickým servicem?
 • Jak se v průběhu času vyvíjí spokojenost zákazníků?
 • Jak vaši zákazníci hodnotí vaši společnosti v porovnání s konkurencí?
 • Mají vaši zákazníci specifické požadavky vztahující se na vaše produkty?

Dobře vedený průzkum vám poskytne podporu pro správná rozhodnutí tak, abyste v budoucnu uspokojili všechny možné potřeby zákazníků.

Naše partnerství se společností Dun & Bradstreet vám pomáhá odhalit obchodní potenciál na vašem globálním tržním segmentu, provádět cílené marketingové kampaně a budovat databáze vašich potenciálních zákazníků na mezinárodním trhu. Díky nepřetržitě aktualizovaným informacím z největší světové firemní databáze (údaje o více než 300 miliónech společností čerpající z 30 000 zdrojů) získáte data, která potřebujete pro řádná obchodní rozhodnutí. Všechny podnikatelské subjekty v databázi jsou označeny jedinečným D&B DUNS číslem, které umožňuje přístup ke strukturovaným údajům a informacím o tom, jak jsou podniky navzájem propojeny, a to i napříč různými zeměmi. To vám pomůže identifikovat příležitosti pro prodej potenciálním zákazníkům ve stejné firemní skupině, ve které jsou vaši současní zákazníci, a zaměřit prodejní zdroje na ty zákazníky, kteří mají největší potenciál.

Zjistěte více D&B Global Reference Solution

Začínáme se segmentací

zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+420 274 000 500