Prediktivní analýzy

Zvyšte své výnosy pomocí trigger-based marketingu a prodeje
Začínáme
check-mark-blue.png

Optimalizujte své procesy s využitím trigger-based marketingu

check-mark-blue.png

Zvyšte konverze kontaktováním zákazníka v ten pravý čas

check-mark-blue.png

Objevte potenciál pro příští nákupy vašich zákazníků

Předvídejte příští nákupy svých zákazníků

Předvídejte příští nákupy svých zákazníků

Všechny společnosti jsou si vědomi toho, že jejich nabídky musí být cílené na jednu nebo více dobře definovaných skupin. Problémem je, že kritéria pro tradiční cílové skupiny již nejsou dostatečně přesná. Věk, pohlaví, adresa a příjem dodatečně nevypovídají o potřebách a preferencích jednotlivců. To samé platí pro firmy: odvětví, počet zaměstnanců a výsledky za poslední rok neposkytují odpovídající informace o tom, jaké jsou v této chvíli potřeby společnosti.

Poskytování kvalitativního vedení vašim prodejním organizacím je problém. Obchodní zástupci naopak čelí obtížnému úkolu určit potenciál v každé vedoucí oblasti a přitom stále pečovat o stávající zákazníky tak, aby nakupovali více. Prediktivní analytické nástroje pro události (spouštěče), které předchází nákupům od vaší společnosti, vám řeknou, která z vašich cílových bude nakupovat a kdy. To vám umožní prezentovat příslušné nabídky ve správnou dobu – a dříve než vaše konkurence.

Naše prediktivní analýzy nejsou založeny pouze na historických údajích o zákaznících. Shromažďujeme data z mnoha různých zdrojů podle proměnných, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější. Jakmile určíme významné spouštěče pro vaše podnikání, bude možné předpovědět pravděpodobnost, že budou zákazníci nakupovat určité produkty nebo služby v rámci určitého časového období.

Prediktivní analytické nástroje vám pomohou s vytvořením obchodních strategií a taktických a provozních procesů pro inteligentnější podnikání.

Maximalizujte přesnost při vyhledávání potenciálních zákazníků

Maximalizujte přesnost při vyhledávání potenciálních zákazníků

Prediktivní analýza předvídá příští nákup vašich zákazníků

  • Stanovte, kdy zákazník potřebuje vaše produkty a služby
  • Rozvíjejte vaše kampaně tím, že rozdělíte zákazníky do segmentů na základě konkrétních událostí (spouštěčů)
  • Optimalizujte rozvoj podnikání tím, že si vypočítáte pravděpodobnost, že zákazník provede nákup
Zvyšte míru konverze pomocí efektivních procesů pro získávání zákazníků

Zvyšte míru konverze pomocí efektivních procesů pro získávání zákazníků

Trigger-based marketing umožňuje automatizaci

  • Zvyšte návratnost investic do marketingu pomocí relevantnější komunikace se zákazníky
  • Vytvořte odpovídající a ziskové marketingové a prodejní kampaně díky lepšímu pochopení potřeb příjemců
  • Zvyšte stabilitu vašich prodejních a marketingových aktivit díky automatizovanému marketingu
Zvyšte tržby díky správnému načasování

Zvyšte tržby díky správnému načasování

Určete potřeby zákazníků pomocí spouštěčů

  • Vylepšete načasování procesu prodeje tím, že pochopíte, které události vedou k potřebě nakupovat
  • Zvyšte pravděpodobnost prodeje personalizací nabídek pro zákazníka
  • Vytvořte relevantní kampaně přizpůsobené nákupnímu oknu zákazníka

Data mohou být analyzována z mnoha různých důvodů a pro organizace není neobvyklé, že mají různé úrovně vyspělosti způsobů, jakými se svými údaji nakládají. Prediktivní analytické nástroje představují třetí z našich čtyř kroků v modelu vyspělosti analytických nástrojů. První krok, který se nazývá reaktivní nebo popisná analýza, se zaměřuje na pochopení toho, co se stalo. Další krok nazývaný proaktivní nebo diagnostická analýza hledá odpovědi na to, proč se něco stalo. Poté jste připraveni na prediktivní analýzu – předpovídající, co se stane příště. Posledním krokem je preskriptivní analýza, díky které (alespoň teoreticky) použijete tyto analytické nástroje pro stanovení toho, jaká rozhodnutí byste měli přijmout, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Při použití prediktivních analytických nástrojů může Bisnode identifikovat vztah mezi vašimi stávajícími zákazníky a kategoriemi produktů a služeb a předpovědět pravděpodobnost, že někdo, kdo koupil nabízený produkt/službu A, koupí nabídku B nebo C. Rovněž vám můžeme pomoci vyčlenit vaše nejziskovější zákazníky a poté identifikovat podobné skupiny pro zacílení, a stanovit pravděpodobnost nákupu v určitém časovém rámci.

Můžeme také analyzovat, jaké události spouští potřebu vašich produktů a služeb, a stanovit pořadí, ve kterém budou produkty nakupovány a v jakých časových intervalech. Prediktivní analytické nástroje vám pomohou vyvinout strategie a taktické a provozní procesy pro využití příležitostí na trhu.

Údaje o událostech, které předcházejí nákupům od vaší společnosti nebo potřebě vašich služeb, vám mohou pomoci zefektivnit komunikační úsilí a zautomatizovat vaše marketingové aktivity. Bisnode vám může pomoci určit, jak začíná cesta vašeho zákazníka a kdy a prostřednictvím jakých kanálů dosáhnete lepších výsledků v komunikaci se zákazníky.

Spouštěčem pro soukromé spotřebitele může být nákup nového domu nebo narození dítěte. Příklady spouštěčů pro společnosti mohou zahrnovat vložení zahraničního kapitálu, otevření nové pobočky nebo nastoupení nového generálního ředitele.

Prediktivní analytické nástroje můžeme rovněž použít pro určení toho, kteří z vašich zákazníků pravděpodobně nakoupí v průběhu určitého časového období. Na základě takových informací pak s nimi můžete komunikovat v okamžiku, kdy vyvstane jejich potřeba.

Zjistěte víec o Trigger-Based Marketingu

Schopnost kombinovat vlastní interní údaje o zákaznících a transakcích se spolehlivými a kvalitními externími daty se zárukou je klíčem k úspěšnému rozvoji podnikání. Společnost Bisnode provádí průběžné analýzy pro klienty napříč Evropou a máme rozsáhlé zkušenosti s vývojem modelů analýzy založených na specifických obchodních výzvách.

Již od roku 1800 sbíráme a zpracováváme data a od 60. let 20. století provádíme predikativní analýzy. Společnost Bisnode zaměstnává 300 analytiků, kteří průběžně ověřují a auditují údaje ze stovek různých zdrojů. To zaručuje, že podpora rozhodování, kterou získáváte, je vždy spolehlivá a přesná.

Vaše zákaznická základna se neustále mění tak, jak noví zákazníci přicházejí a jiní odcházejí. Kontaktní údaje zákazníků se rovněž čas od času změní — a stejně tak i jejich potřeby. To vše znamená, že informace ve vašich systémech musí být aktualizovány nepřetržitě proto, aby se předešlo nesrovnalostem, které by mohly vést ke špatným rozhodnutím.

Můžete si vybrat a předplatit si pravidelné aktualizace, zasílání souborů nebo propojení vašich systémů s našimi pro integrované aktualizace například vašich nástrojů CRM nebo systémů ERP.

Začínáme s prediktivní analýzou

Zavolejte nám

Můžete nás kontaktovat ve všední dny mezi 8-17

+420 274 000 000

Get connected

Chcete abychom vás kontaktovali?